NCC gir 1 million kroner til hjelpeorganisasjoner som fokuserer på barna

I stedet for julegaver til kunder og medarbeidere gir NCC 1 million kroner til hjelpeorganisasjoner som fokuserer på barn. Ansatte og kunder har fått være med og velge hvilken organisasjon som får mest penger. Mest får Leger Uten Grenser med kr 500 000, Unicef får kr 250 000 og Plan International det samme.


Felles for de tre nominerte hjelpeorganisasjonene er at arbeidet deres er rettet mot barn. Foto: NCC

Leger Uten Grenser har jobbet i flyktningleiren Shatila i Libanon siden 2013. Her lever rundt 30 000 flyktninger under svært vanskelige forhold. Satsingsområdet for Leger Uten Grenser er helsetjeneste for barn og gravide kvinner.

I Guatemala jobber Plan International med å gi flere fattige barn, først og fremst jenter, mulighet til å gå på skole. I tillegg til de opplagte fordelene ved å gå på skole – å kunne lese, skrive og regne gir naturligvis muligheter til å skaffe seg andre yrker enn de tradisjonelle – er unge jenter da mindre utsatt for å bli tidlig gravide eller giftet bort.

UNICEF er FNs barnefond. I fattige Øst-Timor, der mange barn er underernært og hardt rammet av sykdommer, jobber UNICEF blant annet med standarder for hvordan rent vann skal transporteres til og fra helseinstitusjoner. Organisasjonen skal dessuten jobbe med transportspørsmål og tekniske nyvinninger som for eksempel vannpumper drevet av solenergi.

– Vi ser et stort engasjement både blant medarbeidere og kunder som har vært med og stemt på den organisasjonen som de mener skal få det største bidraget. I år ble det Leger Uten Grenser. Alle de tre organisasjonene gjør et meget viktig arbeid der de opererer, sier Ann-Lindell Saeby, EVP & Head of Corporate Relations i NCC.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte:

Ann Lindell Saeby, EVP & Head of Corporate Relations, NCC, ann.lindell.saeby@ncc.se 076 899 98 48

Anna Lind, Head of External Group projects, NCC anna.lind@ncc.se, 070 553 62 31

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC anna.trane@ncc.se, 0708 84 74 69

NCCs pressetelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCCs mediebank

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.