NCC etablerer asfaltfabrikk i Løten kommune

NCC Industry etablerer asfaltfabrikk på Narsætra i Løten kommune. Etter planen skal fabrikken stå klar for ordinær produksjon i midten av mai.

NCC Industry satser nå på en etablering i Innlandet og ser på plasseringen i Løten kommune som svært interessant for å kunne betjene markedet på østsiden av Mjøsa.

-Ved etablering på Løten vil vi kunne betjene store deler av vårt satsingsområde og levere asfalt på aksen Lillehammer – Minnesund, sier leder for NCC Asfalt, Henrik Bager.

NCC har overtatt oppstillingsplassen i LA Pukk sitt pukkverk på Narsætra og startet i midten av april opp forberedelsene for å etablere en asfaltfabrikk i pukkverket. Det er en moderne og effektiv asfaltfabrikk som nå skal settes opp. Kapasiteten er på 180 tonn i timen og det legges opp til å bruke opp mot 30 prosent gjenbruksasfalt i produksjonen.

Oppstillingen i pukkverket gir et oversiktlig produksjonsområde og god infrastruktur for produksjon og transport av asfalt. Tre personer vil jobbe ved asfaltfabrikken. På sikt ønsker NCC å etablere seg med et lokalt asfaltleggerlag. I oppstarten vil mannskapet hentes inn fra virksomheten i Oslo-området.

-Vi har hatt en god dialog med kommunen og har jobbet frem et godt produksjonsopplegg, sier produksjonsansvarlig for asfaltproduksjon i Stor-Oslo og Innlandet, Kim Aune.

Asfaltkontrakt på 49 000 tonn
NCC Industry har vunnet den fylkeskommunale asfaltkontrakten Hedmarken, som innebærer produksjon og legging av 49 000 tonn asfalt. Nå jobber NCC opp mot entreprenører og privatpersoner for å oppnå en solid og stabil asfaltproduksjon allerede denne sesongen. NCC Industry har en langsiktig avtale med LA Pukk for produksjon av asfalt i pukkverket på Narsætra.

Å etablere en fabrikk er ikke noe som gjøres over natten og Kim Aune og en rekke spesialister i NCC Industry har jobbet en god stund med å planlegge, få på plass alle godkjenninger og nå montere fabrikken som forrige sesong sto på Alvdal.

Det har tidligere stått en asfaltfabrikk i pukkverket på Narsætra, slik at alt av infrastruktur er allerede på plass. Aune regner derfor med at prøveproduksjon av fabrikken vil bli gjennomført i begynnelsen av mai og at fabrikken skal være klar for ordinær asfaltproduksjon 18. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Deputy Head of Department, NCC Industry, Andre Waage, t. 920 25 088

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge, t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.