NCC arrangerer Awareness Day: Sikker adferd i fokus

Sikkerheten på arbeidsplassen har første prioritet i NCC og selskapet gjennomfører hvert år Awareness Day, for å rette fokuset på sikkerheten i arbeidet. Arbeidsdagen for alle NCC-ansatte starter i dag med en diskusjon om sikker adferd i det daglige arbeidet.

Det er ellevte året på rad NCC-konsernet gjennomfører Awareness Day første onsdag i september. Det ordinære arbeidet stanses i løpet av morgentimene og alle ansatte gjennomfører en diskusjon om hvordan man sammen kan skape et bedre og sikrere arbeidsmiljø.

-Sikker adferd er som kjent en avgjørende faktor for å unngå ulykker i våre bygge- og anleggsprosjekter. Under Awareness Day vil vi diskutere og utfordre hverandre for å bidra til et ytterligere sikrere arbeidsmiljø og at sikker adferd skal være en del av vår bedriftskultur, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure.

Den siste fireårsperioden har NCC-konsernet redusert antall alvorlige skader med 30 prosent. Samtlige alvorlige ulykker granskes og erfaringene deles i konsernet.

-Skadeutviklingen fortsetter i riktig retning for NCC i Norge. Vi har stor tro på at summen av de HMS-tiltakene NCC gjennomfører vil fortsette denne positive trenden, sier Larsen. 

Awareness day ble gjennomført første gang i 2011 og i 2014 ble Time Out innført, der ansatte oppfordres til å stanse arbeidet om de opplever en usikker situasjon. NCC gjennomfører også hver vår en HMS-uke med en omfattende agenda for å videreutvikle sikkerheten i konsernet. Siden 2017 har NCC hatt rutiner for å gjennomføre en daglig sikkerhetsbrief, før arbeidet starter i alle NCCs prosjekter. I NCC gjennomføres også Managers Safety Walk der linjeleder går en vernerunde med egen agenda. De siste årene har fokuset i HMS-arbeidet vært å forbedre rutiner, rapportering og oppfølging.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Morten Larsen, HMS-sjef NCC Infrastructure, 915 78 062
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge, t. 95130693 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.