NCCs erverv av Nordisk Fundamentering godkjent

Konkurransetilsynet har godkjent NCCs erverv av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS.

Etter Konkurransetilsynets godkjennelse av overtakelsen blir nærmere 80 ansatte i Nordisk Fundamentering AS overført til NCC Industry AS og vil inngå i enheten Hercules Fundamentering.

- Som ventet godkjente Konkurransetilsynet ervervet av virksomheten i Nordisk Fundamentering AS. Vi jobber nå videre og følger vår integrasjonsplan med et mål om en felles integrert enhet av Hercules og Nordisk Fundamentering 1. november, sier Mats Norberg, leder for Hercules i Norden

Med dette oppkjøpet blir Hercules Fundamentering blant de største aktørene i det norske markedet for fundamentering. Konkurransetilsynet ga sin godkjennelse av oppkjøpet 18. september.

NCC har en strategi om å være en sentral aktør i det norske markedet for fundamentering.

- Med nye medarbeidere fra Nordisk Fundamentering og ansatte Hercules Fundamentering, skal vi skape en konkurransedyktig enhet basert på bedriftskulturen vi har i NCC. Vi får en stabil og slagkraftig enhet, som skal tilby våre kunder sikre og effektive tjenester, sier Mats Norberg.
 

Nordisk Fundamentering AS er en av Norges største aktører innen fundamentering. I 2016 hadde selskapet en omsetning på om lag 252 millioner kroner og om lag 100 ansatte. Selskapet har kontor i Enebakk utenfor Oslo og i Trondheim. Hercules Fundamentering har kontorer i Oslo og Bodø.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef NCC i Norge AS

e-post: Tor.Heimdahl@ncc.no t: +47 951 30 693

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC Norge AS
t: 951 30 693 e: Tor.Heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.