17.000 stanser arbeidet for bedre sikkerhet

Samtlige av NCCs ansatte på flere tusen prosjekter over hele Norden tar onsdag 6. september en pause i arbeidet sitt for å fokusere på sikkerheten på arbeidsplassene sine. Det er det sjuende året på rad at NCC gjennomfører Awareness Day som er selskapets viktigste enkeltdag for refleksjon over helse, miljø og sikkerhet.


17.000 NCC-ansatte tar seg en pause for å fokusere på hvordan de kan gjøre arbeidsplassen sin tryggere.
Foto: NCC

Samtlige ansatte samles for å drøfte hvordan arbeidsplassen kan bli enda sikrere med mål om å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres. Også NCCs underentreprenører, konsulenter og kunder er invitert til å delta.

Sikkerheten på våre bygg- og anleggsplasser er vår førsteprioritet. Vi jobber systematisk for at alle skal komme seg uskadet hjem fra jobb og Awareness Day er ett av mange tiltak som bidrar til akkurat dette, sier Marianne Brudevold Eek, leder for Nordic Large Projects i NCC Infrastructure.

Årets HMS-fokus er «den daglige sikkerhetsgjennomgangen», et kort møte som hvert arbeidslag har på starten av arbeidsdagen sin. På møtet går arbeidslaget gjennom dagens gjøremål, hvilke risikoer som eksisterer og hvordan man kan sikre seg mot uønskede hendelser. 

Halverte arbeidsulykkene på seks år

Gjennom de siste seks årene har antall arbeidsulykker i konsernet blitt halvert. Konsernet opplever likevel en liten oppgang på ulykker ved arbeid i høyden. NCC har derfor jobbet målrettet for å snu denne trenden.

Vi har som mål å engasjere alle våre medarbeidere i HMS-arbeidet. Vi har blant annet innført konseptet «Time out» hvor alle har en plikt og rett til å stoppe arbeidene for å tenke igjennom om arbeidssituasjonen er helt sikker. Engasjement, fokus og tilrettelegging er det viktigste vi som ansvarlige ledere kan gjøre, sier Eek.

Pressekontakt:

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC i Norge

e: tor.heimdahl@ncc.no t: +47 951 30 693 

Kontaktperson for uttalelser:

Marianne Brudevold Eek, leder for Nordic Large Projects, NCC Infrastructure

e: marianne.brudevold.eek@ncc.no t: +47 911 41 834

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.