Sjøentreprenøren utdyper innseilingen ved Egersund

Sjøentreprenøren har inngått kontrakt med Kystverket for utdyping av innseilingen Maurholen ved Egersund i Rogaland.

Jobben som starter opp i september, omfatter utdyping samt utvidelse av farleden nord for Grunnesundsholmen i Nordra Sundet. Utdypingen strekker seg over et areal på cirka 22 600 kvadratmeter og innebærer et opptak av omtrent 53 300 kubikkmeter løsmasser.

– Denne jobben passer svært godt inn i vår portefølje, og vi er nå godt i gang med dette oppdraget for Kystverket, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Tidligere i år har Sjøentreprenøren ferdigstilt oppgraderingsarbeider i Skjervøy, ved havneanlegg i Harstad og ved Reipå havn.

Kontraktsverdien er på cirka 15 MNOK. Mudringsfartøyet Caesar samt hjelpefartøy benyttes til mudringsarbeidene. Arbeidene skal etter planen pågå fra september til desember 2021.

 

Mer om Sjøentreprenøren

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Pettersen, Daglig leder Sjøentreprenøren

T: +47 926 13 501, e: Terje.Pettersen@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure

T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no