Sjøentreprenøren oppgraderer havneanlegg i Harstad

Sjøentreprenøren AS har inngått kontrakt med Harstad Havn om mudring og sprengning av havneanlegg i sentrum.

Harstad Havn KF i Troms og Finnmark fylke oppgraderer sitt havneanlegg Larsneset i sentrum. Dagens kai mot nord skal erstattes av nybygg og anlegg mot sør skal forlenges. Foran deler av kaifronten skal det mudres og sprenges for å oppnå en hensiktsmessig dybde.Som spesialist på undervannarbeid utfører Sjøentreprenøren mudring- og sprengningsarbeider i prosjektet, og kontrakten har en verdi på cirka 19 MNOK.

- Jobben i havnen i Harstad er et oppdrag som passer Sjøentreprenøren svært godt, og av en type som vi har utført flere av den senere tid. Vi er nå kommet godt i gang og gleder oss til fortsettelsen, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.Arbeidene

omfatter blant annet mudring av cirka 150 tonn forurensede løsmasser, sprenging av vel 3600 kvadratmeter fjell i sjø samt rundt 6000 kubikk fast fjell, dessuten graving av cirka 6000 kubikkmeter sprengstein i fast fjell samt sleping og dumping av denne utenfor Stangnes.Sjøentreprenøren bruker mudringsfartøyet Caesar til mudring- og gravingsjobben, mens fartøyet Mjø II blir benyttet til sprengningsarbeidene.

Arbeidene startet opp medio januar 2021 og skal pågå fram til starten av mai. Byggherre Harstad Havn er representert ved Asplan Viak.

 

Mer om Sjøentreprenøren
 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Pettersen, Daglig leder Sjøentreprenøren
T: +47 926 13 501, e: Terje.Pettersen@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219, e: Robin.Stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2019 omsatte NCC for ca NOK 54 mrd og hadde 15.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.