NCC er Tysklands største boligutvikler

NCCs omfang av boliger i Tyskland øker til ca. 572 000 kvadratmeter. Det gjør NCC til Tysklands mest aktive boligutvikler ifølge en studie av BulvienGesa.

Ifølge BulwienGesas studie av markedet for boligutvikling i Tyskland, får NCC topplassering. Av NCCss totale prosjektvolum på cirka 570 000 kvadratmeter, er 235 000 kvadratmeter allerede gjennomført, 135 000 kvadratmeter er under bygging og rundt 210 000 er under planlegging.

-          Vi er glade for å ha nådd topplassering som utviklere av boliger, sier Joachim Hallengren, leder i NCC Housing. Etterspørselen på boliger er fortsatt høy, og vi forventer en stabil etterspørsel og god vekst i samtlige av NCCs åtte regioner i Tyskland.

NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Russland og Baltikum. NCC er aktiv i hele verdikjeden fra konsept og tomtekjøp til salg og ettermarked.

-          Vår ambisjon er å vokse som boligutvikler i alle markeder. Foreløpig har NCC 5500 boliger i produksjon, og vår målsetting er å ha 7000 boliger under produksjon i 2015, sier Joachim Hallengren, leder i NCC Housing.

De største boligutviklerne i Tyskland

Plassering       Boligutviklere                               Prosjektvolum, kvm.

1.            NCC Deutschland                           571 609

2.            Hochtief Solutions AG                   296 099

3.            Baywobau Baubetreuung GmbH             272 831

Kilde: BulwienGesa, studie av boligutvikling 2013 i Tyskland

NCC Tysklands hjemmemarkedet er Berlin/Brandenburg og de vekstkraftige regionene i Hamburg, Rhein-Main, Rhinen-Ruhr, Köln/Bonn, Rhein-Neckar/Stuttgart.

I 2012 solgte det tyske NCC-konsernet 1281 boliger og leiligheter til selveiere og investorer. De ca. 650 ansatte ved det tyske hovedkvarteret i Brandenburg Fürstenwalde/Spree og de regionale kontorene hadde en omsetning på 2,1 milliarder SEK.

For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:
Joachim Hallengren, leder i NCC Housing, telefon +46 8  585 530 07
Olle Boback, vd Tyskland, NCC Housing, telefon +49 3361 670-433

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte.  NCC Bolig inngår i forretningsområdet NCC Housing. NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg.