Pressemeldinger

NCC bygger sikkerhetsbygg for St.Olavs hospital

NCC har inngått avtale med St.Olavs hospital HF om byggingen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprisekontrakt og har en verdi på om lag 270 millioner kroner eksklusive mva.

Retter fokuset på sikkerhet med HMS-uke

NCC gjennomfører denne uken den årlige HMS-uken, og i løpet av uken skal alle ansatte delta på en rekke interne arrangementer, øvelser og sikkerhetsopplæringer.

Nygård ny leder av NCC Building Norway

Roger Nygård er ansatt som leder av NCC Building Norway og tiltrer stillingen 1. august.

NCC signerer asfaltkontrakter på Vestlandet

En rekke kommuner og interkommunale selskaper i Rogaland og Hordaland tildeler NCC Industry kontrakter for asfaltering.

NCC signerte asfaltkontrakt med Bærum kommune

En viktig 5-årig asfaltkontrakt med en stor kommune i et sentralt område for NCC Industry.

NCC signerte sin tiende kontrakt med Bybanen

3. april inngikk NCC kontrakt med Bybanen Utbygging i Bergen for bygging av entreprise D16 Fyllingsdalen. Kontraktsummen er på MNOK 207 millioner.

NCC tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus

NCC er av Ski kommune tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus. 

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommunes Vann og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale avløpsledninger. Kontraktsverdien er på 27 millioner kroner.

UDI flytter til Valle View

NCC og Utlendingsdirektoratet (UDI) har signert en 10-årig leieavtale på nærmere 16 000 kvadratmeter i NCCs kontorprosjekt Valle View på Helsfyr i Oslo. NCC starter opp byggearbeidene 1. kvartal og Valle View vil være klar for innflytting i slutten av 4. kvartal 2020. 

Ny maskinsand fra NCC viser meget gode egenskaper i betong

NCC maskinsand viser så gode resultater i tester at maskinsanden nå kan erstatte naturlig sand som tilslag i betong. Dermed blir miljøet også en vinner, siden natursand er en begrenset naturressurs og en viktig faktor for rent grunnvann.

Rogfast sidetunnelløp ferdig drevet

Sist uke ble NCC Infrastructure ferdig med drivingen av det ene løpet i sidetunnelen på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Oppdraget er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

Gir lærlingene muligheter

Morgendagens yrkesarbeidere i NCC er dagens ungdommer. Derfor satser NCC stort på å rekruttere og utvikle ungdommer gjennom et godt lærlingeløp i bedriften. I dag samles NCC-lærlingene for å dele erfaringer, få opplæring i sentrale emner og bli bedre kjent. Det er klart for årets lærlingesamling i NCC.

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group