Pressemeldinger

NCC selger eiendommer på Valle for NOK 1,83 milliarder

NCC selger kontorprosjektene Valle Wood og Valle View i Oslo til Valle Eiendom Holding AS, et nyopprettet eiendomsselskap eid av Pareto Securities, for NOK 1,83 milliarder. 

NCC utfører mer gravefri ledningsfornyelse i Oslo

NCC har inngått ny kontrakt med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale vannledninger.

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group