Pressemeldinger

NCC tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus

NCC er av Ski kommune tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus. 

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommunes Vann og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale avløpsledninger. Kontraktsverdien er på 27 millioner kroner.

UDI flytter til Valle View

NCC og Utlendingsdirektoratet (UDI) har signert en 10-årig leieavtale på nærmere 16 000 kvadratmeter i NCCs kontorprosjekt Valle View på Helsfyr i Oslo. NCC starter opp byggearbeidene 1. kvartal og Valle View vil være klar for innflytting i slutten av 4. kvartal 2020. 

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group