Pressemeldinger

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

NCC Norges spektakulære tunnelprosjekt – byggingen av den 11 km lange Eysturoytunnelen og rundkjøring under Atlanterhavet, fikk nylig besøk av konsernsjef Tomas Carlsson fra Sverige. Og han ble imponert. 

Signerte driftskontrakt på nesten en halv milliard

NCC har nylig skrevet kontrakt med Statens vegvesen om fem års drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier i Ringerike, Hole, Modum, Sigdal, Krødsherad og deler av Jevnaker kommune i Buskerud. Kontrakten har en verdi på 464 millioner kroner.

NCC signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

NCC har inngått avtale med Stangeland Maskin om bygging av betongfundamenter og servicebygg til Guleslettene vindpark i Sogn og Fjordane.

NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer

5. september 2018, Oslo - Eidsivating lagmannsrett tilkjenner NCC 56,6 millioner kroner og gir NCC i stor grad medhold i ankesaken vedrørende byggeprosjektet Rosenlund på Lillehammer.

NCC signerte milliardkontrakt med Bane NOR

NCC Infrastructure signerte i dag kontrakt med Bane NOR, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord. NCC ble tildelt kontrakten 6. juli i år. Kontraktsummen er på MNOK 1.625.

Fokus på sikkerhetsadferden i NCC

5. september gjennomfører NCC Awareness day og retter i år fokuset på sikkerhetsadferden. Ved å la ansatte reflektere over egen adferd ønsker NCC å styrke sikkerheten ytterligere i prosjektene rundt om i landet.

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group