Pressemeldinger

Årets lærling kommer fra NCC

Asfaltlærling Nicklas Fjeldstad er kåret til årets lærling nr.1!

I døgnberedskap på norske vinterveier

Med ny vintersesong for døra er NCC Road Services driftsmannskap i beredskap døgnet rundt for å trygge trafikksikkerheten på norske riks- og fylkesveier.

Nå rives Risenga ungdomsskole i Asker

Mandag startet NCC rivingen av gamle Risenga ungdomsskole i Asker som erstattes av et nytt og moderne skolebygg og kulturaktivitetssenter for 540 elever. Nye Risenga ungdomsskole bygges fossilfritt som Østlandets første fossilfrie byggeprosjekt utenfor Oslo og vil bli ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

NCC Industry arrangerte nettverkssamling for kvinner

NCC Industry samlet nylig alle de kvinnelige ansatte ute i produksjon. NCC har som mål å få flere kvinnelige medarbeidere, og nettverkssamlingen skal bidra til en sterkere tilhørighet til organisasjonen.

NCC og NUNO Arkitektur tildelt kontrakt på nytt svømmeanlegg i Bærum

NCC og NUNO Arkitektur er tildelt kontrakt på utvikling og bygging av et nytt svømmeanlegg på Rud i Bærum kommune med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Totalentreprisens kontrakt er på 300 millioner kroner ekskludert merverdiavgift og uten opsjoner. Inkludert byggherrens kostnader og merverdiavgift vil anlegget koste 461 millioner kroner. Svømmeanlegget vil være åpent for publikum fra sommeren 2021.

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group