Pressemeldinger

NCC utfører mer gravefri ledningsfornyelse i Oslo

NCC har inngått ny kontrakt med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale vannledninger.

NCC asfalterer for kommuner på Sunnmøre

19 kommuner og fire interkommunale selskaper på Sunnmøre tildeler gjennom Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre NCC Industry kontrakt for asfaltering.

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

NCC Industry har signert en ettårig asfaltkontrakt med kommuneneTrondheim og Klæbu.

NCC med gjennomslag i Eysturoytunnelen på Færøyene

Fredag kveld skjøt NCC gjennomslagssalven i undersjøiske Eysturoytunnelens 11,2 km lange hovedløp, som når den står ferdig vil redusere reisetiden til hovedstaden Tórshavn fra flere steder på Færøyene.

Gjennomslag for NCC i Rogfast-tunnel

Tirsdag kunne NCC skyte gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Sidetunnelen er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

NCC asfalterer for Hjartdal og Tokke i Telemark

NCC Industry har signert to asfaltkontrakter med kommunene Hjartdal og Tokke i Telemark.

NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

NCC bygger sikkerhetsbygg for St.Olavs hospital

NCC har inngått avtale med St.Olavs hospital HF om byggingen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprisekontrakt og har en verdi på om lag 270 millioner kroner eksklusive mva.

Retter fokuset på sikkerhet med HMS-uke

NCC gjennomfører denne uken den årlige HMS-uken, og i løpet av uken skal alle ansatte delta på en rekke interne arrangementer, øvelser og sikkerhetsopplæringer.

Nygård ny leder av NCC Building Norway

Roger Nygård er ansatt som leder av NCC Building Norway og tiltrer stillingen 1. august.

NCC signerer asfaltkontrakter på Vestlandet

En rekke kommuner og interkommunale selskaper i Rogaland og Hordaland tildeler NCC Industry kontrakter for asfaltering.

NCC signerte asfaltkontrakt med Bærum kommune

En viktig 5-årig asfaltkontrakt med en stor kommune i et sentralt område for NCC Industry.

NCC signerte sin tiende kontrakt med Bybanen

3. april inngikk NCC kontrakt med Bybanen Utbygging i Bergen for bygging av entreprise D16 Fyllingsdalen. Kontraktsummen er på MNOK 207 millioner.

NCC tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus

NCC er av Ski kommune tildelt kontrakt for utvikling av ny svømmehall på Langhus. 

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommunes Vann og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale avløpsledninger. Kontraktsverdien er på 27 millioner kroner.