Pressemeldinger

Coworkingaktøren Evolve til PP11 på Lysaker

Coworkingaktøren Evolve Business Space har signert leiekontrakt i NCCs kontorbygg PP11 i Philip Pedersens vei på Lysaker og åpner nå dørene for leietakere. 

NCC med ny eiendomssatsing på Helsfyr

NCC fortsetter sin satsing på kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo og har gjennom et 50-50 joint venture med Arctic Real Estate Development kjøpt Grenseveien 99.

NCC tildelt sitt 11. prosjekt for Bybanen i Bergen

NCC Infrastructure har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren. Kontrakten har en verdi på MNOK 800, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging.

Færre ulykker på NCCs arbeidsplasser

NCC har de siste årene økt fokuset på sikker atferd, erfaringsoverføring og systematisk oppfølging. Dette gir tydelig effekt. Ulykkesfrekvensen går ned og det er færre alvorlige hendelser i NCC-konsernet. I dag retter selskapet fokus på sikkerheten og gjennomfører Awareness Day. 

NCC selger eiendommer på Valle for NOK 1,83 milliarder

NCC selger kontorprosjektene Valle Wood og Valle View i Oslo til Valle Eiendom Holding AS, et nyopprettet eiendomsselskap eid av Pareto Securities, for NOK 1,83 milliarder. 

NCC utfører mer gravefri ledningsfornyelse i Oslo

NCC har inngått ny kontrakt med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale vannledninger.

NCC asfalterer for kommuner på Sunnmøre

19 kommuner og fire interkommunale selskaper på Sunnmøre tildeler gjennom Innkjøpssamarbeidet på Sunnmøre NCC Industry kontrakt for asfaltering.

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

NCC Industry har signert en ettårig asfaltkontrakt med kommuneneTrondheim og Klæbu.

NCC med gjennomslag i Eysturoytunnelen på Færøyene

Fredag kveld skjøt NCC gjennomslagssalven i undersjøiske Eysturoytunnelens 11,2 km lange hovedløp, som når den står ferdig vil redusere reisetiden til hovedstaden Tórshavn fra flere steder på Færøyene.

Gjennomslag for NCC i Rogfast-tunnel

Tirsdag kunne NCC skyte gjennomslagssalven mellom de to parallelle tunnelløpene på E39 Rogfast  - E13 Arsvågen, Bokn kommune i Rogaland. Sidetunnelen er en del av det som blir Norges største vegtunnelprosjekt.

NCC asfalterer for Hjartdal og Tokke i Telemark

NCC Industry har signert to asfaltkontrakter med kommunene Hjartdal og Tokke i Telemark.

NCC asfalterer for tre kommuner i Hordaland

NCC Industry har signert asfaltkontrakter med Hordalandskommunene Voss, Os og Fusa.

NCC bygger sikkerhetsbygg for St.Olavs hospital

NCC har inngått avtale med St.Olavs hospital HF om byggingen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprisekontrakt og har en verdi på om lag 270 millioner kroner eksklusive mva.

Retter fokuset på sikkerhet med HMS-uke

NCC gjennomfører denne uken den årlige HMS-uken, og i løpet av uken skal alle ansatte delta på en rekke interne arrangementer, øvelser og sikkerhetsopplæringer.

Nygård ny leder av NCC Building Norway

Roger Nygård er ansatt som leder av NCC Building Norway og tiltrer stillingen 1. august.