NCC Steinmaterialer i gang med en hektisk vårsesong

Våren har kommet og NCC Steinmaterialer er inne i en hektisk vårsesong. Det er nå full drift ved alle de 10 pukkverkene.

Ved Valberg pukkverk i Kragerø er det nå høy aktivitet og båtlaster med steinmaterialer skipes ut med destinasjon både i Norge, Danmark og Tyskland.

- Vi har som alle andre av NCCs pukkverk nå høy aktivitet. Her i Kragerø har vi hatt 8 - 10 båtlaster den siste uken, sier Lasse Minde, lasteansvarlig ved Valberg pukkverk. (Bildet).

NCC Steinmaterialer har i sine markeder et godt kundegrunnlag som nå for fullt setter i gang virksomheten. Korona-situasjonen gjør at det er iverksatt nødvendige smitteverntiltak, som i resten av NCC og samfunnet generelt.

- Takket være våre dyktige ansatte, som med gode rutiner, opprettholder normal produksjon og server våre kunder i en krevende situasjon, sier direktør for Steinmaterialer, Frode Jørgensen.

Han har god dialog med alle pukkverkene og roser alle for innsatsen som er lagt ned.

- Jeg er imponert over innsatsen og viljen alle i Steinmaterialer har til å løse den krevende situasjonen. Nå har vi kommet godt i gang og jeg er overbevist om at vi skal komme ut av dette som en styrket enhet, sier Jørgensen.