Omvisning på Skien og Hedrum Pukkverk

NCC inviterte denne uken til omvisning på det nye vindsikteanlegget i Skien og vaskeanlegget på Hedrum. Representanter fra kommunen, samt nye og gamle kunder ble invitert til en gjennomgang av vindsikteanlegget. Hovedattraksjonen var maskinsanden, en ny type miljøbesparende sand som NCC henter ut fra både vaskeanlegg og vindsikt.

Maskinsand er et produkt som har en helt jevn og forutsigbar kvalitet, ettersom mengden finstoff i massen kan styres etter kundens ønske. Tradisjonelt har natursand vært brukt som tilslag i betongproduksjon, men vi klarer nå å produsere et mer miljøbesparende tilslag, som dessuten har bedre egenskaper i betong.

- Natursand er en begrenset ressurs, det er ikke noe vi får mer av før neste istid. Vi er derfor avhengig av å bruke en annen type sand som tilslag i betong. Her er maskinsand et fullgodt alternativ, da vi får et kontrollert fillerinnhold og samtidig kan tilpasse kurven kundens behov. I tillegg er maskinsand et miljøvennlig alternativ, da det er et overskuddsprodukt fra knusing av stein som allerede er tatt ut av naturen, sier forretningsutvikler i NCC Industry Steinmaterialer, Bjørn Berg.

I Skien var det omvisning på vindsiktanlegget, her brukes en syklon til å rense sanden, der vi henter ut to ferdigvarer; pussesand og 0/5, et produkt med redusert fillerinnhold. På Hedrum Pukkverk har NCC et eget vaskeanlegg, der våtprosessen vasker finstoffet ut av pukken, noe som gir flere fraksjoner med kubisert pukk.

- Med vindsikting og vaskeanlegg reduserer vi uttaket av natursand, noe som er bra for alle. I tillegg får vi et sterkt produkt med jevnere kvalitet, som samtidig reduserer sementbehovet i betongen. Det er stor interesse for disse anleggene, og vi er stolte av å kunne invitere politikere og næringsliv på befaring. Grenlandsområdet er hjem for mye fremgangsrik industri, men er kanskje ikke like godt kjent for miljøbesparende tiltak og produkter. Det er viktig for oss å få fram miljøperspektivet i disse produktene, avslutter Kjersti Vrålstad, salgssjef i NCC Industry Steinmaterialer.

Bjørn Berg

Forretningsutvikler, Salg, NCC Industry