NCC Steinmaterialer ISO 14001-miljøsertifisert

Nylig ble NCC Steinmaterialer i Norge miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden.

Med miljøsertifiseringen på plass, har NCC Steinmaterialer fått et kvalitetsstempel og kan dokumentere solid miljøstyring i sin virksomhet innen produksjon og salg av steinmaterialer.

-Vi har over lengre tid jobbet godt med rutiner og systemer for miljøarbeidet i vår virksomhet. Med ISO-sertifiseringen på plass, har vi fått dokumentert måten vi jobber på og å bruke systemet i vår videre utvikling virksomheten, sier Frode Jørgensen, Head of Department Stone Materials i NCC Industry Norway.

ISO 14001 gir NCC et godt verktøy for videre utvikling av miljøarbeidet i de forskjellige pukkverkene, som har utarbeidet egne handlingsplaner etter solide miljøkartlegginger.

-Sammen med vår egne Kielo-miljøsertifisering mener vi å ha et godt miljøfokus i vår drift, sier han.

NCC Kielo er NCCs nordiske metode for å støtte biologisk mangfold i pukkverk og sandtak. Metoden støtter, utvikler og forbedrer biologisk mangfold både under aktivitet og etterpå. For øyeblikket har NCC tre norske pukkverk sertifisert i dette frivillige og egenutviklede konseptet.

-NCC-Kielo er handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet og skaper engasjement og interesse blant våre ansatte. Det er derfor et viktig tiltak som skaper liv i våre pukkverk. Når vi nå også har fått ISO-sertifiseringen på plass, har vi etablert gode rutiner som vil bidra i det avgjørende miljøarbeidet vi alle skal bidra med, avslutter Frode Jørgensen.

Etter planen vil NCC Industry starte arbeidet med å Kielo-sertifisere sin virksomhet i Skien i løpet av høsten.