Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Grethe Aasved, fikk under kyndig veiledning ta første skuffe med gravemaskinen. FOTO: St. Olavs hospital.

Markerte byggestart for sikkerhetsbygget i Trondheim

Mandag 30. september ble det markert oppstart for byggingen av St. Olavs hospital sitt nye sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim.

– Det nye bygget er etterlengtet. Bygningene på Brøset er både gamle og slitte. Det er på høy tid at pasientene får bygninger som gjenspeiler den moderne behandlingen de mottar fra fagmiljøet, sa Grethe Aasved, Administrerende direktør ved St. Olavs hospital, under markeringen på Østmarka i Trondheim.

Kontrakten er på MNOK 336 inkl. mva og prosjektets styringsramme er på MNOK 417. Etter planen flytter sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital inn i det nye sikkerhetsbygget høsten 2022.

- Vi er svært glade for å være i gang med byggingen. Sammen med St. Olavs hospital og Sykehusbygg er det gjennomført en svært god og vellykket samspillsfase, som bidrar til et godt bygg tilpasset brukere og ansatte, sier distriktsleder Lars Petter Gamlem i NCC Building.

Det nye sikkerhetsbygget får et bruttoareal på 7 400 kvadratmeter, inkl. kulverter.

Sikkerhetsavdelingen ved St. Olavs hospital tar hånd om de aller sykeste pasientene innen psykisk helsevern, og har 21 sengeplasser fordelt på tvangsinnlagte psykiske pasienter og pasienter som soner under særreaksjonen tvungen psykisk omsorg. Hovedformålet til tvungen psykisk helsevern er å gjøre pasientene friske nok til å kunne motta behandling på et lavere sikkerhetsnivå. Det nye sikkerhetsbygget med egnede lokaler vil bidra til dette.