Jentenettverk NCC Industry Norway

Jentenettverk i NCC Industry

Denne uken ble det arrangert jentenettverk i regi av NCC Industry. Det ble en dag med fokus på mangfold og erfaringsutveksling i en mannsdominert bransje.

– Målet vårt med dette nettverket er at kvinnelige yrkesarbeidere skal få et fora der de kan diskutere aktuelle temaer og problemstillinger de møter på i arbeidshverdagen sin. Alle som er her i dag jobber som eneste kvinne på arbeidsplassen, så forhåpentligvis kan dette nettverket bidra til at de knytter bånd på tvers av avdelinger, og ser at det er mange muligheter som kvinne i et mannsdominert yrke, sier direktør i NCC Industry i Norge, Joar Caspersen.

På starten av dagen presenterte Caspersen NCC Industry med fokus på mangfold, og poengterte viktigheten av en god balanse mellom kjønnene på arbeidsplassen. NCC gir mulighet for videre utdanning på blant annet teknisk fagskole, men det er vel så viktig med gode og dyktige fagarbeidere på alle asfaltlag, asfaltfabrikker og pukkverk.

– Vi har behov for dyktige yrkesarbeidere i vår organisasjon og vi mener mangfold på arbeidsplassen er viktig og skaper et bedre arbeidsmiljø for alle. Vi er en mannsdominert bransje og vi ser at jentene i vår virksomhet kan ha behov for å kunne snakke med andre jenter om deres arbeidshverdag og hvordan ting løses i en travel arbeidshverdag, sier Caspersen.

Evy Ramstad, Site manager i Oslo og Akershus, hadde en presentasjon av NCCs nye flaggskip innen asfaltproduksjon, asfaltfabrikken på Steinskogen i Bærum. En hypermoderne asfaltfabrikk som for det meste fyres på pellets, og som har en kapasitet på opptil 40 prosent gjenbruksasfalt. Her fikk alle en gjennomgang av fabrikken, som ligger i Franzefoss sitt pukkverk.

Avslutningsvis på dagen var det middag på Lysaker Brygge, før jentene reiste tilbake til sine respektive pukkverk, asfaltlag og asfaltfabrikker.