Arkitekturpris til Sikkerhetsbygget i Trondheim

St. Olavs hospital Sikkerhetsbygget på Østmarka i Trondheim vant 14. juni den anerkjente prisen European Healthcare Design Awards 2022 i kategorien Mental Health Design.

– NCC gratulerer St. Olavs hospital og alle involverte med prisen og vi er selvfølgelig svært stolte av det vi sammen har fått til i dette prosjektet. I tillegg ligger bygget fint tilpasset landskapet på Lade, sier avdelingsleder Lars Petter Gamlem i NCC Building Trøndelag.

NCC og arkitektene Ratio Arkitektur, Karlsson arkitekter og landskapsarkitekt Schønherr vant i en designkonkurranse i 2019 oppdraget for bygging av helsebygget på 6 750 kvadratmeter. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise med utvikling og design og overlevert kunden høsten 2021.

Det viktigste er selvfølgelig pasientbehandlingen og tilbakemeldingene NCC har fått er svært gode.

– Sikkerhetsbygget på Lade er designet og spesialtilpasset en svært sårbar gruppe pasienter. Vi har sammen med byggherren gjennomført et forbilledlig samspill som har resultert i et meget vellykket prosjekt, sier Lars Petter Gamlem.

Kommentarer fra Sykehusbygg HF og St. Olav Hospital:

– Sykehusbygg HF er utrolig glad og takknemlig for den europeiske arkitekturprisen som prosjektet mottok i London denne uken. Fra dag én har hensynet til det gamle kulturlandskapet på Lade, og det verneverdige området på Østmarka, vært viktig i planprosessen. Byggets plassering i omgivelsene, med høyde og utforming av fasader, har vært viktig for å tilpasse seg omgivelsene på Østmarka. Arkitektene har på en utmerket måte klart dette, samtidig som de har evnet å lage gode arealer innendørs tilpasset pasientgruppen og de som skal jobbe der, sier Bjørn Remen, som var prosjektsjef fra Sykehusbygg HF for sikkerhetsbygget.


– Det er fantastisk å få en slik pris, og vi er utrolig stolte av sikkerhetsbygget vårt her på St. Olav. Det viktigste er at vi har fått et bygg som er planlagt for de som skal være der, der lokalene og våre dyktige fagfolk skal sikre våre innlagte en verdig behandling samtidig som samfunnet skal være trygt. Det ligger mye engasjement og innovasjonskraft bak dette bygget, og vi er glade for at det blir lagt merke til, sier klinikksjef i psykisk helsevern - rehabilitering, allmenn og sikkerhet, Elin Ulleberg.

Bilde: Sikkerhetsbygget, Trondheim. FOTO: m.herzog visualis-images