Høy aktivitet i Åkebergveien

Prosjektet med å oppgradere Åkebergveien med sykkeltilrettelegging og rehabilitering av vannrør er godt i gang. NCC har jobbet med prosjektet i litt over ett år allerede, og enda gjenstår det rundt 6 måneder med arbeid.

- Dette er et viktig prosjekt for oss i NCC, og ikke minst for bybildet og beboerne i Oslo. Nå gjenstår om lag et halvt år før vi avslutter i Åkebergveien, sier prosjektleder Gehan Christy i NCC Norge

Det mest synlige ved prosjektet er oppgradering av fortau og opphøyet sykkelfelt, men det er også byttet ut og oppgradert vannledninger.

Åkebergveien strekker seg mellom Ring 2 og Grønlandsleiret, langs med Oslo Kretsfengsel og Politihuset. Her har NCC hatt god kommunikasjon med fengsel og politi i forbindelse med fangetransport og uttrykning. En av de synlige oppgraderingene er det opphøyde sykkelfeltet. For Oslo Bymiljøetat er dette en ønsket løsning i «Oslostandarden for sykkeltilrettelegging». En av de mindre synlige oppgraderingene foregår under jorden, vannrørene. Her er det NCCs NoDig-avdeling som har utført 505 meter med utblokking og inntrekking av nytt PE-rør.

Gjennomføringen av prosjektet har ifølge prosjektleder Gehan Christy gått veldig bra.

- Alt har fungert til punkt og prikke. Jeg føler vi har fått god kontakt med naboene til dette prosjektet. Jeg skjønner at det kan være frustrerende når store maskiner inntar nabolaget, men vi opplever nå at folk ser forbedringen som skjer, og at de nå hilser fornøyd til oss når de kjører forbi, sier Richard Sand som er anleggsleder på prosjektet.

NCC er nå ferdig med den ene siden av veien. Nå starter arbeidet med den andre siden. Her skal det masseutskiftes, asfalteres og gjøres klart til sykkelfelt.

-Vi får veldig mye skryt fra naboene. Det er et stort prosjekt som har gått over lang tid, men naboene ser at oppgraderingen er verdt det. Nå er det spesielt tydelig, når vi kan se det ferdige resultatet på den ene siden, og utgangspunktet på den andre siden, avslutter Christy.

Bildetekst: Gjengen i Åkebergveien:
Fra venstre: Richard Sand (Anleggsleder), Gehan Christy (Prosjektleder), Ann-Mari Sand (Arbeidsleder Asfalt) og Blazej Menc (Stikningsleder).