Kontorbygg i Philip Pedersens vei 11, Oslo

I Philip Pedersens vei på Lysaker bygger vi nå ut de siste profileringstomtene langs E18, rett utenfor Oslo-grensen. I prosjektet PP11 har vi ledig ca 1600 kvm, og dette blir flotte kontorlokaler som ligger sentralt og meget synlig til for de titusener av mennesker som daglig kjører til og fra hovedstaden.

Nemko flytter inn i PP11

I PP11 vil Nemko vil ha sitt nye hovedkontor. I bygget på fire etasjer vil Nemko ha laboratorium/testrom i 1. og halve 2. etasje, samt kontorer i resterende del av 2. og hele 3. etasje.

Det betyr at hele øverste etasje i bygget nå er tilgjengelig for andre leietagere.

I underetasjen blir det 45 p-plasser for bil og 45 for sykkel, i tillegg til garderober med dusj og tørkemuligheter. Det er også et areal på 72 kvadratmeter avsatt til varelevering og avfallshåndtering med 6 fraksjoner til kildesortering.

Det vil bli opprettet et grønt uteområde mellom PP11 og PP9, der det blant annet vil finnes en gangvei/løpebane som knytter eiendommen opp mot den bakenforliggende fotballbanen og den eksisterende turveien. Dette arealet vil være tilgjengelig for både kontorbrukere og allmennheten. 

Et optimalt bygg for brukerne

Prosjektene i Philip Pedersens vei 9 og 11 er begge utviklet av NCC Property Development og tegnet av Henning Larsen Architects. Målet med prosjektene har vært å utvikle bygg som fungerer optimalt for brukeren og som er tilpasset fremtidens krav til arbeidsplasser, fleksibilitet og effektivitet.

Les mer om nabobygget PP9

PP11 er det beste verktøy for din bedrift. Fellesfunksjonene, arkitekturen og de grønne omgivelsene gjør PP11 til et innbydende og trivelig sted å være for alle ansatte og besøkende. 

Strenge miljøkrav

For å redusere miljøbelastningen i byggefasen, blir det overvåket og rapportert avfall, energi- og vannbruk som kommer fra aktiviteter på byggeplassen. Byggeplassen er en «grønn byggeplass», som blant annet innebærer retningslinjer for luft- og vannforurensning, miljøvennlig materialbruk, innkjøp av byggematerialer og energibruk i perioden.

Materialene som er valgt i prosjektet er basert på produkter med lave emisjoner, som bidrar til et sunt og godt innemiljø. Det er installert vannbesparende utstyr for toaletter, kraner og dusjer samt teknisk utstyr og belysning med lavt energibruk.

Fakta
  • By: Oslo
  • Prosjekttype: Kontor
  • Prosjektfase: Til leie
  • Byggestart: 2017
  • Innflytningsdato: 2019
  • Arkitekt navn: Henning Larsen Architects
Eirik Yttervik small
Eirik Yttervik

Head of Sales, NCC Property Development

Lasse Thorstensen, Business Controller, NCC Property Development.
Lasse Thorstensen

Utviklingssjef, NCC Property Development

Vil du vite mer - kontakt oss!

Les mer om vår personvernspolicy 

Fasade PP11
PP11 har en spennende og aktiv fasade