Mange utviklingsmuligheter

- Stå på og gjør en god jobb, da får du mange muligheter, råder formann Anders Richardsen.

Fortell om din rolle i NCC!

Jeg jobber som formann og har ansvar for et asfaltlag på rundt fem personer. I tillegg til å være ute og delta på asfaltjobbene, bestiller jeg masser, foretar oppmålinger og gjennomfører eventuelle sluttbefaringer. Jeg må også sørge for at oppdragene våre blir drevet lønnsomt. Jobbene våre er alt fra store veiprosjekter, til asfaltering av små gater og private oppkjørsler.

Vi er som regel samme asfaltlag hele sesongen, og legger asfalt stort sett hele året. Men det er mye roligere i vintersesongen.

Hvilke utfordringer møter du i jobben?

Det er til tider stress og mye å passe på. Jeg må alltid være på vakt og har mye å koordinere. Noen dager kan være litt tunge, og da er det vanskelig å holde humøret oppe og motivere de andre på asfaltlaget. Det kan også være utfordringer i forbindelse med oppstart av en jobb. Underlaget er ikke alltid jevnt og fint.

Hvorfor valgte du NCC?

Jeg var heldig og fikk en inngang via en bekjent som jobbet på asfaltlaberatoriet i Drammen. Lønnen er god, det er mange utviklingsmuligheter og ansattegoder.

Hva er det morsomste med jobben i NCC?

Vi har et veldig godt samhold og har det gøy på jobb sammen. SIden vi reiser så mye rundt er dagene varierte. Jeg er også glad for at jeg slipper å sitte foran en dataskjerm på et kontor hver dag!

Hvilke karriere- og utviklingsmuligheter har du i NCC?

Hvis du står på og gjør en god jobb får du mange muligheter. Jeg begynte som sesongansatt i 2004, ble formann i 2011, og nå leder jeg et asfaltlag på rundt fem personer.