Kalkulatør med konkurranseinstinkt

Jeg har enda til gode å kjede meg! –sier Geir Tverberg, kalkulatør i NCC. Nye utfordringer hver dag, hektiske dager, godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer er noen av grunnene til at Geir trives i NCC.

Fortell om din rolle i NCC

Jeg jobber som kalkulatør, og jobber for det meste med store samferdselsprosjekter i hele landet. Hovedsakelig jobber jeg med å utregne masseflytting i dagsonearbeider. En stor del av jobben er å innhente, behandle og evaluere forespørsler og innkjøpsavtaler fra underentreprenører. Et viktig moment er også å få en kabal til å gå opp med ressursplassering og tidspunkt på de ulike prosjektene vi jobber på. Vi regner på de jobbene vi har mest trua på.

Jeg jobber sentralt fra hovedkontoret, og får være med å bidra på prosjekter i de ulike distriktene. Det er en veldig spennende jobb, og jeg trives veldig godt!

Hvilke utfordringer møter du i jobben?

Jeg møter nye utfordringer hver dag! Fordi vi jobber med så store og komplekse prosjekter, møter man alltid på noe nytt. Vi jobber som regel i team, noe som er både spennende og utfordrende. Vi er jo sammen på de anbudene vi vinner og de vi ikke vinner, så jeg føler virkelig at jeg er en del av noe større.

Vi har et stort press på oss, og det er alltid et kappløp mot tiden, men det er gøy! Jeg har enda til gode å kjede meg på jobb.

Hva er det morsomste med jobben i NCC?

Det morsomste er å vinne anbudene man har regnet på, og vite det at jobben jeg gjør er med på å bidra til selskapets vekst. Det er veldig gøy å få være med på å regne på store prosjekter som vil være med på å forme infrastrukturen i Norge i mange år framover. Jeg får også reist på mange prosjekter, og får ta del i hele prosessen. Jeg trives også godt med kollegaene, vi jobber godt sammen. Man får virkelig følelsen av å jobbe i team, og i teamene får vi utfordret hverandre på kreative løsninger. Det er stort fokus på at vi skal lære av hverandre og spille hverandre gode.

Hvorfor valgte du NCC?

NCC har mange store prosjekter som vi kan være svært stolt av! Det er en av Norges største entreprenører, og de arbeider seriøst. I tillegg er det stor bredde i selskapet med mange kompetanseområder, noe som er veldig spennende!

NCC har gode betingelser og et godt arbeidsmiljø. Min opplevelse er at det er høyt under taket. Jeg føler at min mening blir hørt, alle er på samme nivå. Det er også en trygg arbeidsplass, og et solid selskap.

Hva gjør ncc til en spennende arbeidsgiver?

NCC kjører på i markedet og er ikke redd for å ta på seg store prosjekter. Jeg får mye ansvar, og får mange utfordringer. Vi har et høyt fokus på etikk og våre verdier, noe som understreker seriøsiteten i bedriften. Det er stor faglig og personlig utvikling her, og alle gis muligheten til å prestere.

Hvilke karriere og utviklingsmuligheter finnes i NCC?

Fordi man jobber på så mange forskjellige prosjekter hele tiden, vil det alltid være en form for utvikling på jobb. Det er høyt fokus på faglig tyngde, så man blir automatisk del av en utvikling på det faglige nivået. Alle får også mulighet for kompetanseheving gjennom interne og eksterne kurs. Det å få jobbe i team er med på å gi en personlig utvikling. Også ved at jeg får besøkt mange byggeplasser rundt omkring i Norge, og blir derfor kjent med mine kollegaer der.

Hvilke råd har du til dem som er på vei ut i arbeidslivet?

Vær ydmyk, og bli kjent med de du skal jobbe med. Alle har hver sin kompetansebakgrunn, og man får mye ut av å lære av andre. Og så må man stole på at det man gjør er riktig, man må ha trua, men det er lov å feile. Den beste kalkulatøren er den som har jobbet ute på prosjekt og vet hvordan ting fungerer, bruk tid og skaff deg erfaring.

Hvordan ser fremtiden til ncc ut?

Svært lys! Når man jobber med kalkulasjon på prosjekter er det av og til noe «stang ut», men jeg har trua på at NCC klarer seg veldig godt framover. Det er stor satsning på vei og bane i Norge nå, og der skal vi markere oss.