Everyday problem solvers

Daglig står vi overfor utfordringer som krever at vi vurderer, samarbeider og utvikler nye smarte løsninger. I NCC kaller vi dette å være en «everyday problem solver». Her forteller noen av våre ansatte om sin arbeidshverdag, et stolt øyeblikk eller om det flotte med å jobbe sammen.

“Det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger”

- Marcus Olsson, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Marcus Olsson 2
Jeg liker store prosjekt der mye skjer og som pågår over lengre tid, med mange ulike fag og disipliner som jobber sammen. Det er nettopp en av oppgavene mine på jernbaneprosjektet Venjar - Eidsvoll; Å få alt og alle til å fungere sammen og skape gode team. Selv liker jeg også å være ute og løse utfordringer sammen med kolleger; Det er gjerne i møte med andre mennesker at en også utvikler seg selv. Den gode samhørigheten mellom arbeidskolleger er en av NCCs store styrker. Synes også det er heftig å tenke på hva vi faktisk produserer og bygger. Særlig når en vet hvor mye arbeid som ligger bak er det ekstra fint å kunne komme tilbake og kjenne på en stolthet over hvor fint det ble. Marcus Olsson, ass.prosjektleder #everydayproblemsolvers

“Det er kjekt å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig”

- Marie Mjelve, jernbaneprosjekt Venjar - Eidsvoll

Marie Mjelve
Å kunne være med å skape noe håndfast og samfunnsnyttig – som bedre togforbindelser og tryggere og bedre veier - det er kjekt. Jernbaneutbyggingen Venjar-Eidsvoll er i så måte et skikkelig anleggsprosjekt å være med på, dessuten tverrfaglig og høyteknologisk. Som KS-leder kvalitetssikrer jeg det vi produserer, bl.a. med løpende prøvetaking og dokumentasjon i prosjektet. Er stolt av jobben som KS-leder, som jeg gjort siden starten min i NCC i 2016. Det har vært en bratt, men spennende og utviklende lærekurve. Som nyutdannet er det viktig å bli tatt godt imot, det har jeg i NCC, fått god støtte og møtt en rekke svært dyktige mennesker. Folkene, alt vi bygger og alt en lærer utgjør en helhet som er perfekt for meg. Marie Mjelve, KS (Kvalitet- og ferdigstillelses)-leder #everydayproblemsolvers

“Våre flinke ansatte, det gode humør og miljø er blant NCCs store styrker”

- Geir Are Opgård, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Geir Are Opgård
«Med 13 års fartstid i NCC har jeg vært med på en rekke spennende og større anleggsprosjekt som anleggsleder/driftsleder både nord og sør i Norge, og utenlands. Det er utfordrende og triggende å være del av et jernbaneprosjekt som Follobaneutbyggingen – med store betongstøp-volum og en rekke operasjoner samtidig på et begrenset anleggsområde. Og med til tider tøffe logistiske utfordringer der også risiko håndteres. Som en av driftslederene har jeg ansvar for anleggets daglige produksjon og drift. I NCC treffer jeg alle typer dyktige og flotte folk, og i møtet med kolleger utvikler jeg meg som menneske. Våre mange flinke ansatte, det gode humør og miljø vi har ute i våre prosjekt er blant NCCs store styrker.» Geir Are Opgård, driftsleder #everydayproblemsolvers

“Vi som jobber her føler nok en ekstra kjærlighet til dette fantastiske stedet”

- Natalie Karlsen, Vigelandsparken

Natalie Karlsen_06
Å holde Vigelandsparken trimmet og fin for Oslos befolkning, gjennom alle årstider, er en ærefull jobb en lett kjenner yrkesstolthet for. Ofte får vi respons fra publikum og det er hyggelig, flere kommer bort til oss og er levende engasjert i jobben vår. Å arbeide ute året rundt, i allslags værutfordringer, gir en deilig frihetsfølelse, det gjør godt for kropp og sjel. Ingen arbeidsdag er lik, med alt fra snøbrøyt og vedlikehold på vinter til utplanting og beskjæring på sommer. Startet som lærling i NCC i 2015 og har fra første dag fått tillit og mulighet til å lære mer og utvikle min kompetanse. Det er viktig med kjærlighet og lidenskap til det en gjør, og vi som jobber her føler nok en ekstra kjærlighet til dette fantastiske stedet. Natalie H. Karlsen, anleggsgartner #everydayproblemsolvers

“Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker.”

- Beate Kristin Mørk, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Beate Kristin Mørk
«Jeg liker å være i en pulserende jobb der jeg møter ulike mennesker – og med liv og røre rundt meg. Som KS-(kvalitetssikring)leder i NCC har jeg alt dette og mere til. Blant jobbens sentrale oppgaver er å løpende teste, kvalitetssikre og dokumentere våre leveranser. På jernbaneprosjektet Loenga - Ekebergåsen er det bl.a. å sikre at støpearbeidene til enhver tid har den riktige kvalitet. Jeg har vært i bransjen siden 1995 og kan kjenne en eiefølelse og stolthet for de bygg- og anlegg jeg har vært med på å oppføre, og kan vise mine døtre at jeg har vært med på. I NCC er vi flinke til å gi muligheter, få folk opp og fram, ha tilgjengelige ledere og tilrettelegge alternative oppgaver for ansatte om det trengs.» Beate Mørk, KS-leder #everydayproblemsolvers

“Jeg kjenner stolthet over å være del av infrastrukturprosjekter som setter tydelige spor i samfunnet”

- Jens A.Svartedal, jernbaneprosjekt Loenga - Ekebergåsen

Jens Arne Svartedal
Som prosjektplanlegger skal jeg holde trådene i det store bildet og de langsiktige planene, måle fremdrift samt sikre god arbeidsflyt og tilkomst til anleggsområdet. Svært spennende på en trang byggeplass som Loenga – Ekebergåsen der mye skjer samtidig. Mitt ønske om å skape og se konkrete resultater, har bidratt til at bygg & anlegg er mitt karrierevalg. Ute i prosjekt får en mye tillit, og det er mye opp til deg selv hvor mye ansvar og innflytelse du vil ha. Ved å involvere seg utvikler en seg samtidig, og i NCC er det ingen begrensninger i så måte. Samtidig kjenner jeg en stolthet over å være del av samfunnsnyttige infrastrukturprosjekter som setter tydelige spor i samfunnet. Jens A Svartedal, planlegger #everydayproblemsolvers