NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram

For deg som er student! Gjennom KR-programmet får du verdifull innsikt og kompetanse om hvordan det er å jobbe i NCC.

I NCC ser vi på kompetanse som et konkurransefortrinn. Det er en av grunnene til at vi gjerne vil bli kjent med studentene så tidlig som mulig.

Hensikten med NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram, KR-programmet, er å gi deg som student innsikt i hvilke jobbmuligheter du har i NCC etter endt utdannelse. Du vil også få muligheten til å opparbeide deg verdifull kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring. Veien til fast ansettelse i NCC går ofte gjennom disse plassene.

Hva er KR-programmet?

KR-programmet er en invitasjon til 2.-års ingeniører og 3. og 4.-års sivilingeniør/ mastergrad-studenter. NCC tilbyr sommerjobb og praksis i sommerferiene mens du studerer (dvs. de to siste somrene for sivilingeniørstudenter). I tillegg arrangeres det seminardager i løpet av studietiden mens du er tilknyttet programmet. Her vil du få anledning til å utveksle erfaringer med de andre studentene som er med i KR-programmet, og få faglig påfyll fra NCC. Du vil også få mulighet til å skrive bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med NCC, hvis dette er ønskelig.

Hvordan søker jeg på KR-programmet?

Søknadfristen til KR-programmet for 2019 er nå utgått, og men det kommer nye muligheter til høsten igjen. Følge med på våre ledige stillinger i september/oktober 2019. Da vil du kunne søke på KR-programmet for 2020.

Christina_Johansen
Christina Johansen

Ansvarlig for rekruttering og Employer Branding, NCC Group

AA_Karriere_Topp40_2019