Innkjøpsleder

Søk før: 2024-08-12
Lokasjon: Oslo

Søk her!

Om rollen

Som Innkjøpsleder i Civil Avdeling Tunnel vil du få være med på spennende og komplekse anleggsprosjekter, og bli en del av en profesjonell virksomhet med et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk. Du får en viktig rolle i avdelingen med direkte påvirkningskraft på de økonomiske resultatene i våre prosjekter, og ansvar for både strategisk og operativt innkjøpsarbeid i prosjekt og i anbudsprosessen.

En stor del av rollen vil handle om å styre innkjøpsarbeidet i avdelingen etter konsernets fastsatte mål og retningslinjer. For å lykkes med dette tror vi du evner å inspirere, motivere og tilrettelegge for bruk av NCCs samlede innkjøpsverktøy i avdelingen. Du ønsker å være en pådriver for videre utvikling av vårt innkjøpsarbeid, samt bidra til å drive frem kostnadseffektive tiltak. I tillegg har du evne til å jobbe strategisk i dine relasjoner med foretrukne samarbeidspartnere. 

Oppgaver og ansvarsområder vil blant annet omfatte:

 • Styrke og utvikle leverandørrelasjoner, herunder følge opp, utvikle og inngå nye leverandør-/samarbeidsavtaler
 • Utøve en aktiv innkjøpsfunksjon for prosjektene 
 • Bistå i anbudsfasen med innhenting og evaluering av tilbud
 • Lede, planlegge og gjennomføre prosjektinnkjøp
 • Forhandle og inngå kontrakter
 • Videreutvikle og ivareta relasjonene med leverandører og UE
 • Identifisere og hente ut mulige besparelser for prosjektene og avdelingen
 • Videreutvikling av prosesser for optimalisert innkjøp 
 • Sikre at NCCs krav til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø ivaretas ved innkjøp av varer og tjenester

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder, og vil ha kontorplass ved NCCs hovedkontor i Østensjøveien på Brynseng i Oslo

Hvem ser vi etter?

Innkjøpsprosessene er avgjørende for prosjektenes økonomiske resultater og fremdrift, og rollen som innkjøpsleder stiller krav til både faglig kompetanse og de rette personlige egenskapene. Vi ser etter deg som har god erfaring med innkjøpsarbeid, og som kjenner vår bransje godt. For å trives hos oss kjenner du deg igjen i verdiene ærlighet, tillit og respekt. I NCC strekker vi oss etter disse verdiene hver dag.

I tillegg tror vi at du: 

 • har høyere utdanning innen tekniske eller økonomiske fag
 • har relevant erfaring fra tilsvarende rolle og fagområde, gjerne innen tunnel og/eller grunn-/massehåndtering 
 • har et godt nettverk innen fagfeltet og god oversikt over leverandører og underentreprenører 
 • er en lagspiller som trives i en hektisk hverdag, og som ønsker å skape gode resultater sammen med andre 
 • kommuniserer og snakker godt norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr 

I NCC vil du bli en del av en organisasjon med gode verdier, tydelige miljøambisjoner og sterk vilje til å lykkes. Dette er sentrale grunner til at vi har fornøyde og stolte ansatte. Vi kan tilby deg gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt og spennende arbeidsmiljø.

NCC skal reflektere våre kunder og samfunnet for øvrig og er avhengig av ansatte med ulik kompetanse. Vi etterstreber å ansette mennesker med ulik bakgrunn og verdsetter kunnskapen, mangfoldet og erfaringen det gir.

Denne rollen vil kreve noe reising ut til prosjektene, i tillegg til reiser ifm faglige nettverkssamlinger både i Norge og til de andre nordiske landene. I henhold til NCC sin sikkerhetskultur vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk via Semac for den endelige kandidaten til denne stillingen.

Er du interessert?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål som gjelder stillingen:

Aage Lien, Avdelingsleder Tunnel, mobil: +47 913 90 860
Christina Johansen, HR-spesialist, mobil: +47 976 67 111

Søknadsfrist: 11. august 2024

Vi ser frem til å høre fra deg!

Ikke av interesse for deg? Del gjerne eller tips en venn.

Mer om NCC og vårt forretningsområde

Forretningsområdet NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø. I løpet av de neste årene står Norge overfor store investeringer i infrastrukturprosjekter.

Division Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-, kraft- og idrettsanlegg.

Avdeling Tunnel er spesialisert på tunneldriving og tunnelinnredning og gjennomfører større infrastrukturprosjekter i hele landet. Flere av våre prosjekter gjennomføres i samhandling med andre avdelinger og divisjoner i NCC. 

Bygg med oss – sammen med de beste kollegene i bransjen!

I NCC drives vi av å utvikle oss, enten det er med våre byggeprosjekter eller vår egen personlige fagkompetanse. Hver dag utvikler vi bransjens mest spennende og komplekse byggeprosjekter fremover i nært samarbeid med våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Hos oss er du en verdifull medarbeider som bidrar til å utvikle våre landemerker som vi ser i våre byer og i våre lokalsamfunn. Hos oss bidrar alle ansatte til en bedriftskultur som er basert på tydelige verdier og sikker adferd som gir en trygg og sikker arbeidsplass for alle våre ansatte. Vår samlende kompetanse og varierte bakgrunner bidrar til å gjøre en forskjell.

NCC – er et ledende selskap i Norden.


Søk her!