Søknadsfrist: 2024-03-01 -

Lærlinger til NCC Norge 2024

Søk her

NCC Norge trenger vi i år påfyll av mange nye lærlinger da vi har mange spennende prosjekter på gang!

Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Som lærling og fagarbeider i NCC Norge (anlegg, bygg og industri) får du mange spennende utfordringer og ansvar. Våre medarbeidere gjennomfører store infrastrukturprosjekter innen vei, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri- og kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også egne avdelinger innen vann- og ledningsrenovering, samt mindre anleggsprosjekt med gravearbeid og vedlikehold.  Som lærling kan du også bidra med bygg og rehabilitering blant annet av bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler, sykehus og idrettsarenaer. 

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og veien mot fagbrev.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge som gir en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre på tvers  av fag og geografi. Les mer her

I 2024 skal NCC rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

Anleggsteknikkfag:

 • Anleggsmaskinfører (Vestfold og Telemark). Les mer om faget her.
 • Anleggsrørleggerfaget (Oslo, Vestfold og Telemark, Sandefjord). Les mer om faget her.
 • Vei- og anleggsfag (Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Sandefjord). Les mer om faget her
 • Asfaltfaget (Oslo, Ålesund, Drammen, Kristiandsand, Stavanger) Les mer om faget her.
 • Fjell og bergverk (Oslo, Valberg) Les mer om faget her.
 • Spunt og pælefag (Oslo)
 • Maskinfører (Sandefjord)

Byggteknikkfag:

 • Betongfag (Oslo , Trondheim, Vestland). Les mer om faget her.
 • Betong og fundamentering (Oslo) Les mer om faget her her
 • Tømrer (Oslo, Viken, Akershus, Trondheim) Les mer om faget her

Andre fag:

 • Anleggsgartnerfag (Oslo, Viken, Akershus). Les mer om faget her.
 • Elektrikerfag (Ålesund) Ler mer om faget her
 • Anleggsmaskinmekaniker (Ålesund)

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.

Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

 • Fyll inn personopplysninger 
 • Legg ved CV og besvar våre utvelgelsesspørsmål
 • Husk at du må spesifisere fag 

Søknadsfrist er satt til 1.mars 2024.

 


Søk her

Kontaktpersoner:

Lisa Buer Førland
HR-spesialist

lisa.buer.forland@ncc.no