Søknadsfrist: 2023-06-09 - Lier

Anleggsleder

Søk her

Vil du være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid?

NCC Building Vest søker nå en anleggsleder med sans for planlegging og struktur som vil bidra på ett av våre største prestisjeprosjekt, NSP Ila (Ny Sikkerhetspsykiatri) i Bærum. Vi oppfordrer både de som ønsker å ta det neste steget til å bli anleggsleder eller deg som allerede har erfaring på området til å søke.

NCC Building Vest har store ambisjoner for fremtiden og er inne i en spennende utviklings- og vekstfase. Vi har økende oppdragsmengde og ønsker å styrke vår kapasitet. Vårt geografiske nedslagsfelt dekker Viken Vest. NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige næringsbygg, badeanlegg, helsebygg, skoler og barnehager for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase i nært samarbeid med oppdragsgiver, og har ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge.

Som anleggsleder hos oss vil du ha ansvaret for å sikre og koordinere en lønnsom og sikker fremdrift. Arbeidet innebærer driftsplanlegging og oppfølging av prosjektets gjennomføring med tanke på tid, kvalitet og økonomi. Du leder og fordeler arbeidet, og har ansvar for at prosjektet drives i tråd med NCCs retningslinjer og driftssystemer, mot prosjektets oppsatte mål. Du vil samarbeide med et veletablert og sammensatt team av dyktige medarbeidere som spiller på lag. Du fungerer også som et viktig forbilde når det gjelder arbeidsmiljø, HMS og kvalitet. Du vil jobbe i et unikt samspill med våre kunder fra start og det er nettopp her vi skiller oss ut og opptrer som medspiller fra start til slutt på alle våre prosjekter.

Bli en del av vårt sterke fagteam som skal bygge ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum! 

Det nye og moderne bygget med samling av flere enheter og fagmiljøer innen sikkerhetspsykiatri blir et etterlengtet løft for både pasienter, pårørende og ansatte. Plasseringen på Ila vil også legge til rette for samhandling og faglig synergi med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Byggingen av ny sikkerhetspsykiatri skal etter planen starte opp i løpet av 2023, og bygget skal ferdigstilles og overleveres til Oslo universitetssykehus HF i 2026.   

Din erfaring, kompetanse og egenskaper

For å trives hos oss i NCC er vi på utkikk etter deg med et positivt engasjement. Du våger å tenke nytt og er tydelig når du ytrer dine meninger. Videre er du løsningsorientert og er klar over at planmessighet og struktur, sammen med teamfokus, er sentralt for å oppnå gode resultater. Som anleggsleder i vårt prestisjeprosjekt må du ha en solid ansvarsfølelse og gode kommunikasjonsferdigheter. Våre ledere skal være rollemodeller, ledere som engasjerer og oppnår bedriftens mål, samt følger opp våre retningslinjer. Med ditt lederskap er du en viktig bidragsyter til våre medarbeideres trivsel, mestring og faglig og personlig utvikling.

For å lykkes i rollen tror vi at du har:

 • bachelor eller master innen ingeniørfag og erfaring fra byggebransjen
 • god kjennskap til og erfaring fra større byggeprosjekter, fortrinnsvis som prosjektingeniør, planlegger, anleggsleder eller andre tilsvarende roller
 • erfaring med å planlegge og strukturere eget og andres arbeid
 • handlekraftig og uredd
 • erfaring med å visualisere og illustrere fremdriftsplaner via modelleringsverktøy og er teknisk interessert
 • erfaring med å forhandle og samhandle med leverandører og UE

Vi tilbyr:

 • et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
 • et arbeidsmiljø preget av ulike sosiale sammenkomster 
 • spennende og utfordrende prosjekter
 • engasjerte og motiverte kollegaer hvor latteren sitter løst
 • fokus på en hverdag med god balanse mellom arbeid og fritid
 • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
 • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Aktuelle kandidater kontaktes fortløpene.

 


Søk her

Kontaktpersoner: