Søknadsfrist: 2023-03-01 -

Lærlinger til NCC Civil 2023 (Anlegg)

Søk her

I NCC Civil trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Som lærling og fagarbeider i NCC Civil får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere gjennomfører store infrastrukturprosjekter innen vei, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri- og kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også egne avdelinger innen vann- og ledningsrenovering, samt mindre anleggsprosjekt med gravearbeid og vedlikehold. 

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge. Her deltar lærlingene på tvers av fagområder og våre forskjellige forretningsområder, og man får en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre. Les mer her 

Bli lærling i NCC Civil!

I 2023 skal NCC Civil rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

Anleggsteknikkfag:

 • Anleggsmaskinmekanikerfag (Oslo). Les mer om faget her
 • Anleggsmaskinfører (Vestfold og Telemark). Les mer om faget her.
 • Anleggsrørleggerfaget (Oslo, Vestfold og Telemark). Les mer om faget her.
 • Fjell- og bergverksfag (hele landet - tunnel). Les mer om faget her.
 • Vei- og anleggsfag (Oslo, Viken, Vestfold og Telemark). Les mer om faget her

Byggteknikkfag:

 • Betongfag (Oslo og Vestland). Les mer om faget her.

Andre fag:

 • Anleggsgartnerfag (Oslo, Viken). Les mer om faget her.
 • Gartnerfaget (Oslo). Les mer om faget her.


Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.

Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

 • Fyll in personopplysninger 
 • Legg ved CV og besvar våre utvelgelsesspørsmål (søknadsbrev er ikke påkrevet)
 • Vi vil gjerne at du også legger ved eventuelle vitnemål, karakterutskrifter, attester fra tidligere jobber, o.l. i øvrige dokumenter. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 1. mars 2023


Søk her

Kontaktpersoner: