Søknadsfrist: 2023-03-01 -

Lærlinger til NCC Industry 2023

Søk her

I NCC trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Som lærling og fagarbeider i NCC Industry får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere i asfalt gjennomfører store prosjekter i hele landet der det legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus. I tillegg til asfaltutlegging og asfaltproduksjon, har NCC Industry også produksjon av steinmaterialer. Steinmaterialer er pukk, grus, sand og andre knuste steinprodukter brukes som basismateriale i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. De jobber med boring, sprenging og arbeid i berggrunnen, samt vedlikeholder og styrker infrastrukturen.  

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge. Her deltar lærlingene på tvers av fagområder og våre forskjellige forretningsområder, og man får en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre. Les mer om lærlingtreffet 2022

BLI LÆRLING I NCC Industry!

I 2023 skal vi rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

  • Asfaltfag: Les mer om faget her
    • Fabrikk (Midt-Norge, Sørlandet, Vestlandet og Østlandet) 
    • Vei (Midt-Norge, Sørlandet, Vestlandet og Østlandet) 
  • Fjell- og bergverksfag: Les mer om faget her

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.

Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

  • Fyll inn personopplysninger 
  • Legg ved CV og besvar våre utvelgelsesspørsmål (søknadsbrev er ikke påkrevet)
  • Vi vil gjerne at du også legger ved eventuelle vitnemål, karakterutskrifter, attester fra tidligere jobber, o.l. i øvrige dokumenter. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 1. mars 2023


Søk her

Kontaktpersoner: