Søknadsfrist: 2023-03-01 -

Lærling til NCC Building 2023

Søk her

I NCC Building trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Våre datterselskap Haandverkerne AS og Engebretsen Betong og Mur ansetter også lærlinger!

Som lærling og fagarbeider hos oss får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere bygger og rehabiliteter blant annet bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler, sykehus og idrettsarenaer. 

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge. Her deltar lærlingene på tvers av fagområder og våre forskjellige forretningsområder, og man får en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre. Les mer her: lærlingtreff 2022

Bli lærling i NCC Building, Haandverkerne eller Engebretsen Betong og Mur!

I 2023 skal vi i rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

Byggteknikkfag:

  • Betongfag: til NCC Building , Trondheim, Oslo, Viken Vest (Drammen) og Viken Øst (Østfold). Les mer om faget her
  • Tømrerfag: til Midt-Norge og Østlandet. Les mer om faget her
  • Betong til: Engebretsen Betong og Mur her. 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.
Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

  • Fyll inn personopplysninger 
  • Legg ved CV og besvar våre utvelgelsesspørsmål (søknadsbrev er ikke påkrevet)
  • Vi vil gjerne at du også legger ved eventuelle vitnemål, karakterutskrifter, attester fra tidligere jobber, o.l. i øvrige dokumenter. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 1. mars 2023


Søk her

Kontaktpersoner: