Søknadsfrist: 2023-03-01 -

Sommerjobb - Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet 2023

Søk her

Hos oss vil du ta del i noen av bransjens mest spennende og komplekse byggeprosjekter, og få være med på å skape synlige landemerker i samfunnet rundt oss. Vår lidenskap er å håndtere kompleksiteten i en byggeprosess fra start til slutt, uansett om det er skoler, sykehus, næringsbygg, veier, tunneler, broer, asfalt eller annen viktig infrastruktur. Vi ønsker å utvikle våre medarbeidere slik at de blir de beste i bransjen, og med kunnskap som fundament utvikler vi oss sammen. Det er også en av grunnene til at vi gjerne vil bli kjent med engasjerte og lærevillige studenter så tidlig som mulig.

Vil du også være med å bygge kunnskap og ny erfaring? Hos oss finnes det spennende muligheter til å bli kjent med NCC som arbeidsgiver.

KOMPETANSE- OG REKRUTTERINGSPROGRAMMET 2023

Hensikten med NCCs kompetanse- og rekrutteringsprogram, KR-programmet, er å gi deg som student innsikt i hvilke jobbmuligheter du har i NCC etter endt utdannelse og hvordan det er å jobbe hos oss. Som KR-student vil du få muligheten til å opparbeide deg verdifull kompetanse gjennom relevant arbeidserfaring. NCCs mål er å rekruttere dyktige fagteknikere, ingeniører, sivilingeniører og mastergradstudenter til spennende prosjekter i årene fremover.

KR-programmet er en invitasjon primært rettet mot ingeniør- (2.års) og sivilingeniørstudenter (3. eller 4. års), og tilbyr sommerjobb/praksis i sommerferiene mens du studerer. I tillegg arrangeres det seminardager i løpet av studietiden mens du er tilknyttet programmet. På disse samlingene vil du få anledning til å utveksle erfaringer med de andre studentene som er med i KR-programmet, samt få faglig påfyll fra NCC. Som KR-student er det også mulighet til å skrive bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med NCC, hvis vi finner en oppgave som er interessant for begge parter.

Besøk gjerne vår blogg og les blant annet om opplevelsene til våre KR-studenter: https://blog.ncc.no/student/

Våre forretningsområder du kan søke sommerjobb innenfor:

NCC Building Norge (Bygg): høy kompetanse og gjennomføringsevne innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder gjør NCC Building Norge til en foretrukken partner. NCC Building Norge har særlig fokus på å utvikle prosjektene i en tidlig-fase med sine kunder, slik at man i fellesskap kommer frem til de mest optimale løsningene for pris, kvalitet og bærekraft. Spesielt fokus på segmentene kontor, helsebygg, undervisningsbygg og badeanlegg/svømmehaller.

NCC Civil Norge (Anlegg): utfører store og komplekse prosjekter, i tillegg til å bygge og fornye infrastruktur i lokalsamfunnet. Arbeidet vårt omfatter hele verdikjeden fra design og konstruksjon, til produksjon og vedlikehold. Civil utvikler også metoder og teknikker for å redusert klimaavtrykk og håndtering av klimaeffekter, blant annet bærekraftig snøhåndtering og fossilfrie anleggsplasser. Anleggsvirksomhet innen bl.a. vei, jernbane og sporvei, tunneler og bruer, kaier og havner, industri-, kraft- og idrettsanlegg, vann- og ledningsrenovering og gravearbeid.

NCC Industry (Asfalt og steinmaterialer): er spesialisert på bærekraftige løsninger innen asfalt, steinmaterialer, fundamenter og veibelegg. Både produkter og metoder i NCC Industry utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. Nye energibesparende asfaltprodukter, gjenvinning av asfalt og alternativt drivstoff er noen eksempler. NCC Industry vil gjennom ulike initiativer medvirke til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer om våre forretningsområder her.

Hvor mange tar vi inn i KR-programmet på sommerjobb?

Antall studenter vi rekrutterer til KR-programmet vil variere etter hvilke prosjekter som pågår sommeren 2023 og hva behovet hos de forskjellige avdelingene er.

Søknadsprosessen

I stedet for søknadsbrev vil vi be deg besvare noen spørsmål som stilles når du starter søknaden hos oss.
I tillegg ønsker vi at du laster opp CV, karakterutskrift og gjerne tidligere jobbattester (hvis du har).
I år vil vår rekrutteringsprosess legges opp på følgende måte:

  • I løpet av søknadsperidoen vil utvalgte kandidater få tilsendt onlinetester (evnetest + personlighetstest) som gjennomføres før videre seleksjon. Dette gjør vi for å være så objektive som mulig når vi vurderer og sammenligner kandidater.
  • Kandidater som går videre i proessen etter tester, vil bli invitert til intervju med HR og eventuelt rekrutterende leder, enten digitalt på Teams eller ved fysisk møte
  • Sluttkandidater vil motta tilbud og midlertidig arbeidsavtale til signering

Vi gleder oss til å motta din søknad!

Søknadsfristen til Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet er satt til 1. mars 2023

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer.

NCC skal reflektere våre kunder så vel som samfunnet for øvrig og er avhengig av ansatte med ulik kompetanse. Vi ønsker å ansette mennesker med ulik bakgrunn og verdsetter kunnskapen, mangfoldet og erfaringen det gir.

NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden, og omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og hadde 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.


Søk her

Kontaktpersoner:

Christina Johansen
HR-spesialist
+47 976 67 111

Lisa Buer Førland
HR-spesialist
+47 458 99 517