Anleggsleder

Søknadsfrist: 2022-08-26 - Enebakk

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Hercules Fundamentering er en del av NCC sin anleggsvirksomhet i Norge. Organisatorisk ligger Hercules inn under Civil Norge, Avdeling Store Prosjekt. Hercules ble etablert i 2012 og har kontor i Enebakk. Kjernevirksomheten er spunt- og pelearbeider i infrastrukturprosjekter, samt industri og bolig. Geografisk har Hercules det meste av sine prosjekter på Østlandet, men opererer på prosjektbasis i hele Norge.

Vi søker nå etter:

ANLEGGSLEDERE 

Hercules ønsker å styrke sin organisasjon med to anleggsledere for oppfølgning av våre prosjekter. Som anleggsleder vil du ha ansvar for den daglige driften og økonomioppfølging på ett eller flere prosjekter, avhengig av prosjektstørrelse. Sammen med prosjektleder vil du ha ansvar for at det skapes en organisasjon som kan gjennomføre prosjektet i henhold til den kontrakten vi har med kunden. Gjennom prosjektets ledere og øvrige medarbeidere sørger du for at produksjonen utføres i henhold til krav om kvalitet, tid, økonomi, helse miljø og sikkerhet. Utdannelse som anleggsingeniør (minimum bachelor). Lang erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.

Kvalifikasjoner/egenskaper:

  • Erfaring med å lede nevnte fagområde, inkludert å lede både funksjonærer og egne yrkesarbeidere
  • IT-kunnskaper og behersker bruk av relevante IT-verktøy
  • Gode samarbeidsevner internt og eksternt
  • Er selvstendig, initiativrik, har kommersiell teft og fokus på sikkerhet i gjennomføringen av prosjektene
  • Mulighet til å være mobil-/kunne pendle til prosjektene når dette er nødvendig

Vi tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Du vil ha kreative og dyktige kollegaer i et hyggelig arbeidsmiljø. NCC gir mange muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. NCC kan tilby gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 26. august 2022. Søknader blir vurdert fortløpende.

NCC skal reflektere våre kunder så vel som samfunnet for øvrig og er avhengig av ansatte med ulik kompetanse. Vi etterstreber å ansette mennesker med ulik bakgrunn og verdsetter kunnskapen, mangfoldet og erfaringen det gir.

NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden, og omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og hadde 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.


Søk her

Kontaktpersoner:

Svein-Arne Sivertsen
Prosjektleder
+47 992 35 657