Studentoppgave - Planlegging og utførelse av pelehode ved bygging av brufundamenter i vann

Søknadsfrist: 2022-08-31 - Oslo

Søk her

Forretningsområdet NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som har spesialisert seg på bærekraftige løsninger innen infrastruktur, anleggsarbeid og grunnarbeid. Gjennom kundetilpassede konsepter og moderne arbeidsmetoder kan vi tilby en spennende jobb i et utviklende miljø. I løpet av de neste årene står Norge overfor store investeringer i infrastrukturprosjekter. 

Division Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure, og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-, kraft- og idrettsanlegg.

Vi tilbyr studenter som ønsker å skrive bachelor- eller masteroppgave muligheten til å samarbeide med NCC. Vi har følgende oppgave å tilby:

"Planlegging og utførelse av pelehode ved bygging av brufundamenter i vann"

Bakgrunn:

Planlegging av fundamenter i vann under utførelse av brukonstruksjoner er en viktig del av prosjektet. Med godt og robust konsept er det mulig å vinne anbud og ha god utførelse, og entreprenør er ofte ansvarlig for denne delen.

Detaljplanlegging er nødvendig under anbuds- og prosjektfasen. Tilgjengelighet av utstyr, lokale forhold og tidligere erfaring bør tas i betraktning.

Problemstilling:

NCC Civil Engineering (anlegg) ønsker å finne frem til beste løsning for et konkret prosjekt 
Vi ønsker at det gjøres en analyse av hvilke referanseprosjekter som finnes både i Norge og utlandet, og vurdere alternative løsninger i prosjekterings-/planleggingsfasen. Dette vil inkludere bl.a. prosjektering av midlertidige konstruksjoner, lage faseplaner i 3D-modeller og å gjøre en kostnadsanalyse og for ulike løsninger samt sette opp forslag til fremdriftsplan. 

Hva NCC kan tilby i dette samarbeidet:

NCC har god kompetanse på brukonstruksjoner både i og over vann som du får mulighet til å ta del av. Faglig oppfølging fra NCC vil styres av Przemyslaw Pielach, Lead Specialist i Division Civil Engineering, Store Prosjekt (Betong).


Søknad:

Dersom du/dere er interessert i å skrive denne oppgaven i samarbeid med NCC, ønsker vi at du/dere gjør følgende:

 • Start utfylling av søknad nedenfor;
  • Navn og adresse (til hovedkontaktperson, hvis det er flere som skriver sammen)
 • Vedlagt søknadsbrev skal inneholde: 
  • Hvorfor du/dere ønsker å skrive denne oppgaven 
  • Kort beskrivelse av hvordan du/dere vil løse oppgaven
  • Navn på alle som skal være med på oppgaven
  • Studiested, studieretning og trinn
 • Legg også ved CV på alle som skal være med på oppgaven
 • Legg ved karakterutskrift/oversikt over studieemner så langt


Oppdragsgiver:

NCC Civil Engineering, lokalisert ved NCCs hovedkontor på Brynseng i Oslo.
Kontaktperson/veileder: Przemyslaw Pielach, Lead Specialist i Division Civil Engineering, Store Prosjekt (Betong) - se kontaktdetaljer.

Velkommen med din/deres søknad!
  
Søknadsfrist: 31. august 2022


Gjennomføringsperiode:

Høst 2022/Vårsemesteret 2023


Søk her

Kontaktpersoner:

Przemyslaw Pielach
Lead Specialist, Division Civil Engineering, Store Prosjekt
+47 948 52 541