Operatør Binab

Søknadsfrist: 2022-05-31 - Oslo

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Industry er en av Norges største asfaltentreprenører og har virksomhet i hele landet. Virksomheten er inndelt i to sektorer: Steinmaterialer og Asfalt. 

NCC Industry Asfalt i Norge har asfaltproduksjon i både stasjonære og mobile asfaltverk. Enheten produserer årlig 1,5 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige kunder. 

NCC Industry har behov for en OPERATØR til Binab spesialdekker. Binab er spesialist på vanntette dekker til p-hus, kjøpesentre, torgarealer samt membraner til broer.

Vi søker nå etter en operatør til Binab for sesongen 2022, med mulighet for fast stilling for rette vedkommende. Du vil være tilknyttet Oslo, men arbeidsområdet vil være hele Sør-Norge. Utstrakt reising må påregnes i denne rollen.

Som Operatør er det ønskelig at du har:

  • Erfaring fra taktekking
  • Erfaring fra asfaltarbeid/anleggsarbeid
  • Erfaring som utleggerfører og valsefører
  • Relevant fagbrev og nødvendige sertifikater (B og BE)
  • Stor arbeidskapasitet og godt humør

Det er en forutsetning at den aktuelle kandidat forstår og snakker et av de skandinaviske språkene.

For Binab ønskes gjerne erfaring fra bitumenbaserte tetningsarbeider. Se Binabnordic - Binab Nordic for mer informasjon og våre produkter og tjenester.

NCC tilbyr spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn. Vi har konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 31.05.2022, søknader behandles fortløpende.

NCC skal reflektere våre kunder så vel som samfunnet for øvrig og er avhengig av ansatte med ulik kompetanse. Vi etterstreber å ansette mennesker med ulik bakgrunn og verdsetter kunnskapen, mangfoldet og erfaringen det gir.

NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden, og omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og hadde 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.


Søk her

Kontaktpersoner:

Thomas Øien
Operation Manager
+47 413 98 701

Øistein Jordet Bekken
Operation Manager
+47 452 37 838