Prosjektleder

Søknadsfrist: 2022-01-24 - Trondheim

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

I Norge er vi ansatte fordelt på Stor-Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Midt-Norge er lokalisert på Brøsetveien 164E på Moholt, og har geografisk nedslagsfelt i hele Midt-Norge.

NCC Building er i gang med flere store prosjekter, bl.a. Granåsen Idrettspark i Trondheim (les mer her), og har ambisiøse målsetninger fremover. Vi styrker nå vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

PROSJEKTLEDER

Du vil:

 • Ha ansvar og delta i prosjektet fra anbudsprosess til overlevering av ferdigstilt prosjekt
 • Ha overordnet ansvar for prosjektets økonomi og fremdrift
 • Sikre helhetlig risikostyring, kvalitet på prosjektets leveranser og styring av endringer og avvik, samt sikre at gjeldende lover og forskrifter følges
 • Etablere og følge opp prosjektteam, kontakt med myndigheter, KS/HMS og ytre miljø
 • Være ansvarlig for produksjon og prosjektering i henhold til kontrakt

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Bachelor/Master innen relevante byggfag (ingeniør/siv.ing), men relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdanning
 • Erfaring som prosjektleder fra større byggeprosjekter i størrelsesorden 100 mill+
 • En passion for byggeprosessen og flink med mennesker
 • Erfaring og god kompetanse innen kontrakt og planlegging, samt forretningsforståelse og bunnlinjefokus
 • Behersker både teknisk analyse og praktiske vurderinger
 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Innovativ og åpen for endring og forbedring
 • God gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kollegaer
 • Du mestrer godt en hektisk hverdag og har fokus på fremdrift, leveransepresisjon og økonomi
 • Du liker å dele av din erfaring, for sammen å løfte virksomheten
 • Egnethet i samspillsprosjekter hvor målet er å genere vinn-vinn situasjoner

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende prosjekter
 • Et uformelt og sterkt fagmiljø
 • Engasjerte og motiverte kollegaer
 • Et kompetent og sterkt prosjektledermiljø i Norge og Norden
 • Meget gode personlig og faglig utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger

Er du interessert?

For mer informasjon kontakt vår samarbeidspartner innen rekruttering:
Georg Hoff, e-post: gh@logikum.no / tlf: +47 907 88 989

Søknad og CV kan sendes til: gh@logikum.no 

Søknadsfrist: 24. januar 2022


Kontaktpersoner:

Georg Hoff
Logikum
+47 907 88 989
gh@logikum.no