Studentoppgave - Mulighetsstudie for sirkulærøkonomi

Søknadsfrist: 2022-01-09 - Oslo

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Vi tilbyr studenter som ønsker å skrive bachelor- eller masteroppgave muligheten til å samarbeide med NCC. Vi har følgende oppgave å tilby:

Mulighetsstudie for sirkulærøkonomi

Bakgrunn:

NCC har i mange år jobbet med oppfølging av kildesortering av avfall på våre anleggsprosjekt. Det er økonomisk fordelaktig med kildesortering, men både miljømessig og økonomisk sett er det en større fordel å redusere avfallsmengden. Det er også økende krav til sirkulærøkonomi og NCC ønsker å ligge langt framme i utviklingen av en sirkulær anleggsbransje.

Vi har god kontroll med hvor mye avfall som produseres og hvilke fraksjoner for ulike prosjekttyper, men vet mindre om reduksjonspotensialet og hva som er et riktig mål for ulike typer prosjekter. Det er viktig å ha god oversikt over leverandørkjeden og kartlegge hvilke muligheter vi har for å kjøpe materialer som enten er produsert av sekundære råvarer og/eller blir gjenvunnet.


Problemstilling:

NCC Infrastructure (anlegg) ønsker å gjøre en grundig analyse av dagens nedstrømsløsninger for avfallsfraksjoner fra våre anleggsprosjekt. Dette må gjøres i samarbeid med våre avtalepartnere på renovasjon. I tillegg må vi se på leverandørkjeden for å finne de mest miljø- og klimavennlige løsningene når vi velger materialer og framgangsmåte i våre prosjekt.

Grunnlaget for dette vil være data fra gjennomførte prosjekter og analyse av pågående anleggsprosjekter. Resultatet vil danne en del av grunnlaget for NCCs fremtidige strategi når det gjelder sirkulærøkonomi. 


Hva NCC kan tilby i dette samarbeidet:

NCC har god kompetanse på energi og miljø som du får mulighet til å ta del av. Faglig oppfølging fra NCC vil styres av Leder miljø og bærekraft, Jorunn Haltbakk i NCC Infrastructure.


Søknad:

Dersom du/dere er interessert i å skrive denne oppgaven i samarbeid med NCC, ønsker vi at du/dere gjør følgende:

 • Start utfylling av søknad nedenfor, søknaden skal inneholde:
  • Navn på alle som skal være med på oppgaven
  • Adresse (til hovedkontaktperson)
  • Studiested, studieretning og trinn 
  • Hvorfor du/dere ønsker å skrive denne oppgaven 
  • Kort beskrivelse av hvordan du/dere vil løse oppgaven
 • Legg også ved CV på alle som skal være med på oppgaven
 • Legg ved karakterutskrift/oversikt over studieemner så langt


Oppdragsgiver:

NCC Infrastucture, lokalisert ved NCCs hovedkontor på Brynseng i Oslo.
Kontaktperson/veileder: Jorunn Haltbakk, Leder Bærekraft og Miljø, NCC Infrastructure - se kontaktdetaljer.

Velkommen med din søknad!
  
Søknadsfrist: 9. januar 2022


Gjennomføringsperiode:

Vårsemesteret 2022


Søk her

Kontaktpersoner:

Jorunn Haltbakk
Leder miljø og bærekraft, NCC Infrastructure
+47 405 57 302