Lærlinger til NCC Industry (Asfalt og Steinmaterialer) 2022

Søknadsfrist: 2022-03-01 -

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

I NCC trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Som lærling og fagarbeider i NCC Industry får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere i asfalt gjennomfører store prosjekter i hele landet der det legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus. I tillegg til asfaltutlegging og asfaltproduksjon, har NCC Industry også produksjon av steinmaterialer. Steinmaterialer er pukk, grus, sand og andre knuste steinprodukter brukes som basismateriale i all bygge- og anleggsvirksomhet, samt som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. De jobber med boring, sprenging og arbeid i berggrunnen, samt vedlikeholder og styrker infrastrukturen.  

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge. Her deltar lærlingene på tvers av fagområder og våre forskjellige forretningsområder, og man får en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre. Les mer om det siste lærlingtreffet vi hadde i februar 2020.  

BLI LÆRLING I NCC Industry!

I 2022 skal vi rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

  • Asfaltfag. Les mer om faget her
    • Fabrikk (Midt-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Østlandet) 
    • Vei (Midt-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Østlandet) 
  • Fjell- og bergverksfag. Les mer om faget her

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.

Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

  • Fyll in personopplysninger 
  • Legg ved CV
  • Legg ved et personlig søknadsbrev der du beskriver deg selv og dine personlige egenskaper.
  • Vi vil gjerne at du også legger ved eventuelle vitnemål, karakterutskrifterattester fra tidligere jobber, o.l. i øvrige dokumenter. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 1. mars 2022


Søk her

Kontaktpersoner:

Yasmine Öz
HR Generalist
+4747813162
yasmine.oz@ncc.no