Lærlinger til NCC Building (Bygg) 2022

Søknadsfrist: 2022-03-01 -

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

I NCC Building trenger vi lærevillige unge mennesker. Vi er opptatt av å ta vare på og beholde våre medarbeidere, og dette gjør vi gjennom å tilby gode muligheter for å utvikle seg i et sterkt fellesskap bygget på vilje og et ønske om å gjøre en forskjell.

Som lærling og fagarbeider i NCC Building får du mange spennende utfordringer. Våre medarbeidere bygger og rehabiliteter blant annet bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler, sykehus og idrettsarenaer. 

For å kunne sette deg inn i arbeidet og få en variert og bred utdanning som lærling, får du tildelt en veileder. Veilederens rolle er å støtte lærlingen i sin utvikling og se til at hun eller han tilegner seg flere arbeidsmetoder.

Vi har også et årlig lærlingtreff for alle lærlingene i NCC i Norge. Her deltar lærlingene på tvers av fagområder og våre forskjellige forretningsområder, og man får en god blanding av faglig input, hyggelige aktiviteter og tid til å bli kjent med hverandre. Les mer om det siste lærlingtreffet vi hadde i november 2021.  

BLI LÆRLING I NCC Building!

I 2022 skal vi i Building rekruttere til følgende fag og geografiske områder:

Byggteknikkfag:

  • Betongfag: til Midt-Norge (Trondheim), Oslo, Viken Vest (Drammen) og Viken Øst (Østfold). Les mer om faget her
  • Tømrerfag: til Midt-Norge (Trondheim). Les mer om faget her

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i de forskjellige fagene. Navn og kontaktinfo ligger på sidene til de forskjellige fagene.
Du finner også mer informasjon om de enkelte fagområdene og utdanningsløpet på: vilbli.no

Slik søker du:

  • Fyll in personopplysninger 
  • Legg ved CV
  • Legg ved et personlig søknadsbrev der du beskriver deg selv og dine personlige egenskaper
  • Vi vil gjerne at du også legger ved eventuelle vitnemål, karakterutskrifterattester fra tidligere jobber, o.l. i øvrige dokumenter. 

Søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 1. mars 2022


Søk her

Kontaktpersoner:

Lisa Buer Førland
HR-spesialist
+47 458 99 517