HR Partner Building Norway, Avdeling Midt-Norge

Søknadsfrist: 2021-08-29 - Trondheim

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver. Vi har en tydelig vekststrategi og skal nå styrke HR som viktig støttefunksjon. NCC Building Norway er en del NCC Building Nordics som er et nordisk forretningsområde i spennende vekst og utvikling. Forretningsområdet består av byggevirksomheten vår i Finland, Danmark og Norge.

Vi skal nå bygge et høytpresterende HR-team for fremtiden, og søker derfor en drivende og faglig engasjert HR Partner som er trygg til å løse et bredt spekter av HR-oppgaver og med et utviklingsorientert tankesett. Som HR Partner skal du løse operative HR-oppgaver, men også være en proaktiv partner for å tiltrekke, utvikle og ivareta medarbeidere. 

Stillingen tilhører HR i Building Nordics med primært arbeidsområde i Norge og rapporterer til HR Manager for Building Norway. Det er ønskelig at denne rollen hovedsakelig skal ha tilhold ved vårt avdelingskontor i Trondheim og vil være en del av ledergruppen for å sikre støtte av avdelingen i Midt-Norge spesielt. Innehaver av denne rollen skal også kunne løse oppgaver for andre avdelinger eller divisjonen, og noe reiseaktivitet i denne forbindelse må påregnes. Eksakt fordeling av oppgaver i HR-teamet vil avhenge av kandidatens erfaring og kompetanser. 

 Arbeidsoppgaver:

Som HR-partner vil du sammen med HR-teamet løse prioriterte HR-oppgaver i samspill med lederne, og derigjennom bidra aktivt med å både drifte og utvikle organisasjonen. Du vil ha et spesielt ansvar for at de operative HR-leveransene løses effektivt. Du vil også ha en viktig rolle med å prosjektlede og fasilitere implementeringen av prioriterte satsninger, endringer og jobbe med vekstperspektivet. Det er aktuelt at innehaver av denne stillingen får et spesielt ansvar for tilrettelegging og oppfølging av interne rekrutteringsaktiviteter av nyutdannede på vegne av hele divisjonen. 

 • Overordnet sørge for at virksomheten får nødvendig støtte og ha et helhetsgrep på grunnleggende operativ HR 
 • Planlegge, drive og gjennomføre de faste årlige HR-prosessene i NCC i samspill med det øvrige HR-teamet
 • Gi operasjonell støtte til ledere i personalsaker, oppfølging av ansatte, kunne svare på HR-relaterte spørsmål fra medarbeidere og samhandle godt med tillitsvalgte.
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre rekruttering og onboarding, enten alene, eller i samspill med leverandører og ledere
 • Kompetanseutvikling og suksesjonsplanlegging
 • Være en aktiv bidragsyter for å bidra til ønsket prestasjonskultur og et godt arbeidsmiljø tuftet på NCCs verdier og forventinger til adferd.
 • Ha evne til å gjøre analyser og iverksette nødvendige tiltak for å støtte virksomheten på effektivt vis.

 Kvalifikasjoner:

Du har stor interesse av HR-arbeid. Gjerne med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, men personlige egenskaper og motivasjon vil tillegges stor betydning. For å lykkes som HR-Partner hos oss ønsker vi at:

 • du er en lagspiller med sterk integritet, gode kommunikasjonsegenskaper, verdier og holdninger
 • du har en utdannelse og bakgrunn relevant for en slik rolle
 • du lar deg motivere av å bidra til gode prestasjoner og resultater, og du har sterkt engasjement for å skape en fremtidsrettet og vinnende organisasjon. 
 • du er en gjennomfører som liker å avslutte saker helt i mål
 • evne til å håndtere detaljer gjennom god planlegging og systematikk men også evne til å løfte blikket med strategisk perspektiv
 • proaktiv, selvstendig og evne til å arbeide i et tidvis høyt arbeidstempo
 • samarbeidsvillig med et utviklingsorientert og løsningsorientert mindset og du forstår verdien av å være en god støttefunksjon for forretningen

 Vi ser etter deg som har noen års erfaring fra lignende rolle og som har god arbeidskapasitet og sterk motivasjon for å jobbe med både operativt og utviklingsbasert HR-arbeid.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser i et solid selskap med et verdibasert, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. 

Arbeidssted: 

Rollen legges til vårt avdelingskontor i Trondheim, med primær støtte til avdelingen Midt-Norge. Rollen skal også støtte divisjonen for øvrig ved behov og på prioriterte oppgaver og satsninger. 

Kontaktpersoner: For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Miriam Isachsen på tlf +47 402 35 329 eller miriam.isachsen@navigio.no. Evt, Trond Håvard Brunes, HR Manager Building på tlf. +47 922 61 122 eller trond.havard.brunes@ncc.no

Vi ser frem til å motta din søknad snarest og senest innen 29. august, søk her.

 


Kontaktpersoner:

Miriam Isachsen
Associate consultant
+47 402 35 329
Miriam Isachsen@navigio.no

Trond Håvard Brunes
HR Manager, Division Building Norway
+47 922 61 122