Nye medarbeidere til Divisjon Civil Engineering Norway!

Søknadsfrist: 2021-08-15 - Drammen

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt og tilbyr alt fra design og produksjon av store infrastrukturprosjekter og betongkonstruksjoner over hele landet, anleggsvirksomhet, veiservice og vedlikehold.

Divisjon Civil Engineering Norway er en del av forretningsområdet NCC Infrastructure, og er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-/kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også mindre prosjekter innenfor anlegg, VA og drift- og vedlikehold. 

Vi styrker laget vårt til utbygging av Vestfoldbanen i Drammensområdet!

De nærmeste årene skjer det en betydelig satsing på utbygging av det norske jernbanenettet. NCC bidrar i dette arbeidet og utfører store infrastrukturprosjekter over hele landet, og NCC Norge AS har nå signert en stor kontrakt med Bane NOR på utbygging av deler av Vestfoldbanen i Drammensområdet (UDK03).

UDK03-kontrakten har en verdi på ca. 1,9 milliarder og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen. Prosjektet inkluderer blant annet ombygging av Drammen stasjon med nye plattformer med overbygg og ny personundergang. Vi skal bygges ny bybru over sporområdet samt utføre omfattende arbeider langs jernbanekaia. For å få til en planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen blir det etablert en større byggegrop ved Nybyen. I tillegg omfatter kontrakten mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger, diverse rivearbeider, ombygging av underganger og kulverter, VA og veiomlegginger m.m.

Dette er et prosjekt bestående av flere disipliner som passer NCCs kompetanse svært godt, og blir et samarbeidsprosjekt mellom våre to avdelinger Civil Øst og Civil Store Prosjekt. Vi ser et behov for å styrke laget vårt, og etablerer nå muligheten for å levere søknader rettet mot stillinger til dette og andre prosjekter i tiden fremover.

Vi styrker laget og søker nye medarbeidere innen:

  • KS (kvalitetssikring)
  • HMS
  • Stikning
  • Kalkulasjon
  • Prosjektcontroller (økonomi)
  • Prosjektingeniør

Til disse rollene kreves det at du er aktivt ute på prosjektene. Som en del av teamet i Avdeling Store Prosjekt må du også ha mulighet til å pendle til større anleggsprosjekter rundt om i hele landet når dette er nødvendig.
Som medarbeider i Avdeling Civil Øst vil prosjektene være lokalisert i det sentrale Østlandsområdet og sentrert rundt Oslo. 

Kvalifikasjoner/egenskaper for disse rollene:

  • Høyere utdanning, dvs. minimum bachelor og/eller mastergrad
  • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er ønskelig
  • Å forstå og snakke norsk eller et skandinavisk språk er en forutsetning
  • Et genuint ønske om å skape gode resultater i samarbeid med andre

Høres dette interessant ut?
Bli med å håndtere og lede kompleksiteten i en byggeprosess fra start til mål, skape en positiv påvirkning på samfunnet og bidra til dets utvikling. Velkommen til NCC!

Har du spørsmål rundt noen av disse rollene, så ta gjerne kontakt med oss:
Susanne M. Dyrkorn, HR Partner Civil Øst, NCC Infrastructure, tlf. +47 924 28 933 eller
Roger Pettersen, HMS-leder/HR Partner Civil Store Prosjekt, NCC Infrastructure, tlf. +47 922 79 239

Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem, der du også blir bedt om å spesifisere hvilken av rollene du ønsker å søke på. Last gjerne opp vitnemål, sertifikater og/eller annen relevant dokumentasjon også.

Søknadsfrist: 15. august 2021.


Søk her

Kontaktpersoner:

Susanne Martine Dyrkorn
HR Partner, NCC Civil Avd. Øst
+47 924 28 933

Roger Pettersen
HMS-leder/HR Partner, NCC Civil Avd. Store Prosjekt
+47 922 79 239