Leder for HMS og KS

Søknadsfrist: 2021-08-15 - Oslo

Søk her

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

Vi søker nå Leder for HMS og KS til Civil Engineering Norway, Avdeling Øst. I denne rollen vil du lede og videreutvikle vårt arbeid innenfor HMS og KS. 

Som vår Leder for HMS og KS skal du lede og videreutvikle vårt arbeid innen fagfeltene. Vårt mål er null ulykker, og du vil være en sentral person for å nå dette målet. I denne rollen vil du jobbe tett på våre prosjekter, med HMS- og KS-linjen og med anleggsledelsen. Du vil også ha en sentral rolle opp mot Avdelingssjef. 

En viktig del av rollen er erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. For å lykkes med dette ser vi etter deg som er proaktiv, engasjert, og selvgående. Du bør trives med å stille krav og bidra til å finne løsninger, noe som også betyr at du bør være en god lagspiller.

Stillingen rapporterer til Avdelingssjef, og vil ha kontorplass ved NCCs hovedkontor i Østensjøveien på Brynseng i Oslo. Du vil inngå i ledergruppen til Avdeling Øst, og vil være en nøkkelperson i skjæringen mellom operativt og strategisk nivå. 

Viktige arbeidsoppgaver:

 • Være ansvarlig for at gjeldende HMS- og KS-bestemmelser gjøres gjeldende i organisasjonen og på prosjektene, samt følge opp at disse etterleves
 • Være en aktiv pådriver for å videreutvikle strategi og handlingsplan for HMS og KS i avdelingen, samt kontinuerlig følge opp nøkkeltall og aktiviteter
 • Videreutvikle prosedyrer og rutiner for HMS og KS
 • Påse at ledelsessystemet, direktiver og fokusområder følges, inkludert miljøledelsessystemet
 • Ha overordnet ansvar for nødvendig opplæring av ansatte i HMS–arbeid
 • Organisere, rapportere og levere statistikk og status jevnlig
 • Være avdelingens fag-/kontaktperson innenfor HMS- og KS-spørsmål generelt, og være kontaktpunkt mot BHT
 • Delta i, og lede revisjoner (interne, eksterne, leverandører)
 • Bidra i anbudsarbeid

 Dine erfaringer og kvalifikasjoner:

 • God kunnskap om gjeldende lover og forskrifter, samt kontrakter og ledelsessystemets krav til HMS-arbeid
 • Høyere utdanning, det er en fordel med Mastergrad innen HMS-området. 
 • Tidligere ledererfaring og erfaring med å lede et systematisk arbeid med HMS og KS
 • Det er en fordel om du har jobbet i større selskap og har god kjennskap til styrings- og ledelsessystemer

Dine egenskaper:

 • Du brenner for HMS og KS, og har vilje og egenskaper til å videreutvikle fagområdet
 • Du er vant til å jobbe selvstendig og har evnen til å prioritere, drive og fullføre oppgaver på en systematisk måte.
 • Gjennom profesjonalitet og proaktiv tilnærming skaper du tillit på alle nivåer i organisasjonen.

Vi tilbyr: 

I NCC vil du bli en del av en organisasjon med gode verdier, tydelige miljøambisjoner og sterk vilje til å lykkes. Dette er vikige grunner til at vi har fornøyde og stolte ansatte. Vi tilbyr gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt og spennende arbeidsmiljø.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: Susanne Dyrkorn, HR Partner Civil Øst, NCC Infrastructure, tlf. +47 924 28 933 eller Renate Berget, Distriktssjef, NCC Civil Engineering, avdeling Øst, tlf. +47 970 80 778.

Søknadsfrist: 15.08.2021.


Søk her

Kontaktpersoner:

Renate Berget
Avdelingssjef Civil Øst, NCC Infrastructure
+47 970 80 778

Susanne Martine Dyrkorn
HR Partner, NCC Civil Avd. Øst
+47 924 28 933