Kalkulatør

Søknadsfrist: 2021-01-29 - Råde

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Building utvikler, bygger og rehabiliterer bærekraftige kontorer, badeanlegg, barnehager, skoler og sykehus, idrettshaller m.m for både offentlige og private kunder. Vi fokuserer på utvikling i tidligfase sammen med oppdragsgiver.

I Norge er vi ansatte fordelt på Oslo, Viken Øst, Viken Vest og i Midt-Norge. I tillegg har vi tre datterselskaper på Østlandet. Building Viken Øst er lokalisert i Råde og har nedslagsfelt i Østfold og Follo.

Building Viken Øst har ambisiøse målsetninger og vi styrker vår kapasitet for fremtiden med å ansette en:

KALKULATØR

Som kalkulatør har du en sentral plass i vår organisasjon og i våre prosjekter. Dine ansvarsområder vil være å:

 • lede tilbudsteamet og utarbeide budsjett, fremdriftsplan og tilbudsstrategi for tidligfase
 • lede og styre kalkylearbeidet i våre tilbudsprosesser
 • utvikle attraktive løsninger for kundene og kostnadsoptimalisere prosjektene slik at definerte mål for lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås
 • sørge for at det utarbeides et godt beslutnings- og kalkulasjonsunderlag
 • sikre konstruktiv og verdiskapende samhandling med kunde, konsulenter og leverandører
 • styre og delta aktivt i markedsarbeid sammen med øvrig ledelse
 • identifisere markedsmuligheter

Vi ønsker at vår nye kalkulatør har disse kvalifikasjonene og egenskapene:

 • erfaring fra tilbudsarbeid
 • relevant utdannelse
 • ønskelig med bransjekunnskap innen bygg
 • ønskelig med kjennskap til regelverket for offentlige og private anskaffelser, kontraktstandarder og entrepriseformer
 • samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • aktiv nettverksbygger
 • utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • et sterkt fagmiljø både lokalt, nasjonalt og nordisk
 • et uformelt arbeidsmiljø
 • spennende og utfordrende prosjekter
 • engasjerte og motiverte kollegaer
 • meget gode tilbud for personlig og faglig utvikling og opplæring
 • konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

Er du interessert?

For mer informasjon kontakt vår samarbeidspartner innen rekruttering:
Georg Hoff, e-post: gh@logikum.no / tlf: +47 907 88 989 eller
Jørund Thue/Distriktsleder Building Viken Øst, e-post: jorund.thue@ncc.no / tlf: +47 977 07 593

Søknad og CV kan sendes til: gh@logikum.no 
Søknadsfrist: 29. januar 2021


Kontaktpersoner:

Jørund Thue
Distriktsleder
+47 977 07 593
jorund.thue@ncc.no

Georg Hoff
Logikum
+47 907 88 989
gh@logikum.no