Distriktssjef

Søknadsfrist: 2019-12-13 - Bergen

NCC Industry er en av Norges største asfaltentreprenører. Virksomheten er inndelt i tre sektorer: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules.

NCC Industry Asfalt i Norge har asfaltproduksjon i både stasjonære og mobile asfaltverk. Enheten produserer årlig 1,5 mill tonn asfalt, det meste til større veianlegg for Statens Vegvesen og kommunale/fylkeskommunale prosjekter. I tillegg legges asfalt på veier, plasser og i parkeringshus for et stort antall private og offentlige kunder.

Til Asfalt Entreprise Vest avd. Bergen søkes det etter:

DISTRIKTSSJEF

Distriktssjef har direkte lederansvar for to til tre asfaltteam, hvert team har en arbeidsleder og 5 medarbeidere. Distriktet er en egen resultatenhet med ansvar for salg, kundeoppfølging, medarbeiderutvikling, arbeidsplanlegging, utarbeidelse av tilbud og kalkyler.

Du vil samarbeide nært med spesialister og støttefunksjoner innen en rekke fagområder, men som distriktssjef er det ditt ansvar å trekke på disse ressursene etter behov og sikre maksimal effektiv produksjon og salg innenfor rammen av gitte strategier og retningslinjer. Stillingen rapporterer til Områdesjef Entreprise Vest og inngår i en regional ledergruppe.

Kvalifikasjoner/egenskaper:

  • Teknisk og/eller økonomisk utdannelse vil være en fordel
  • Bred ledererfaring og erfaring fra å rekruttere og utvikle medarbeidere
  • Forhandlingsvant og tydelig i kommunikasjonen med andre
  • Strukturert og disiplinert med evne til å holde oversikten over mange parallelle prosjekter
  • Erfaring med håndtering av anbud/forespørsler

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Rekruttere og utvikle medarbeidere
  • Planlegge jobber, følge opp, fakturere og holde oversikter over alle anbud i distriktet
  • Salg, kontraktsforhandlinger, kalkyle og tilbud
  • Sørge for at virksomheten drives kostnadseffektivt og sørge for at retningslinjer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø etterleves

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.

For ytterligere informasjon, kontakt Rune Frøyslie i De4 Search & Consulting på telefon + 47 402 82 150.

Søknadsfrist: 13. desember 2019
Klikk her for å søke via De4.


Kontaktpersoner:

Rune Frøyslie
Managing partner, De4
+47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no