Ressursleder/HR Partner

Søknadsfrist: 2019-04-25 - Oslo

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss!

NCC Infrastructure, Civil Engineering Norway er en betydelig aktør innen utvikling og gjennomføring i alle typer anleggsprosjekter. Våre prosjekter omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-/kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også mindre prosjekter innenfor anlegg, VA og drift- og vedlikehold.

Nåværende ressursleder skal prioritere andre oppgaver, og for å styrke vår Tunnelavdeling søker vi en ressursleder for yrkesarbeidere som også skal løse helhetlige HR-oppgaver for enheten.

RESSURSLEDER/HR PARTNER

Arbeidsoppgaver

Som ressursleder vil du ha det direkte eller indirekte personalansvaret for yrkesarbeiderne i enheten. Du skal sikre at prosjektene har optimal bemanning gjennom tett dialog med prosjektene og god ressursplanlegging. I dette inngår rekruttering og ivaretakelse, å holde oversikt over prosjektenes behov og total sysselsetting i distriktet, samt innleie og utleie. Du vil gjennomføre rekrutteringer, onboarding og oppfølging av nyansatte i samarbeid med linjeledere. Du vil også følge opp sykmeldte og tilrettelegge for alternativt arbeid. I rollen inngår ansvaret for å gjennomføre bemanningstilpasning etter virksomhetens behov. Du må ha et godt samarbeid med våre tillitsvalgte, og vi forventer at du bidrar aktivt til medarbeidernes kompetanseutvikling. Rollen innebærer også at du skal være en serviceperson og tilrettelegge for både medarbeidere og ledere.

Som HR-partner vil du sammen med HR-enheten i divisjonen og distriktssjef løse prioriterte HR-oppgaver for både yrkesarbeidere og funksjonærer. På denne måten vil du bidra aktivt i å drifte og utvikle organisasjonen. Oppgaver vil blant annet være rekruttering, oppfølging av medarbeidere, kompetanseutvikling og håndtering av personalsaker.

På sikt kan det være aktuelt å rendyrke en av rollene for riktig kandidat. 

Kvalifikasjoner

Det er sterkt ønskelig med erfaring fra personalledelse/HR i bygg- og anleggsbransjen. Som Ressursleder/HR Partner er det en fordel at du i tillegg har:

  • god kommunikasjonsevne
  • evne til å håndtere detaljer gjennom god planlegging og systematikk
  • evne til å jobbe selvstendig og å løse ad hoc-oppgaver
  • proaktiv og evne til å arbeide i et tidvis høyt arbeidstempo
  • evne til å samhandle godt med både ledere og medarbeidere
  • utviklingsorientert

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt anleggsmiljø. NCC gir gode muligheter for egenutvikling og verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt søknadssystem.

Søknadsfrist: 25. april 2019. Vi vil vurdere kandidater fortløpende.


Søk her

Kontaktpersoner:

Trond Håvard Brunes
HR Manager, NCC Infrastructure
+47 922 61 122

Astrid Sletner
Controller/Ressursleder
+47 928 08 641