Stikningsingeniør/geomatiker

Søknadsfrist: 2018-10-26 - Sandefjord

På grunn av økende arbeidsmengde, søker å knytte til oss en erfaren og dyktig stikningsingeniør/geomatiker. Maskinentreprenør Carl C. Fon as er et selskap med ca. 155 ansatte, og er et heleid datterselskap av NCC.

Vi har en stor maskinpark bestående av gravemaskiner, lastebiler, hjullastere, dumpere og dozere, samt diverse småutstyr. Våre hovedoppgaver er bygging av veg, grunnarbeider for bygg, VA-anlegg samt transport, og vårt geografiske arbeidsområde er Østlandet. Vårt hovedkontor ligger i Sandefjord, i tillegg til at vi har et avdelingskontor i Akershus. Som stikningsingeniør/geomatiker må du kunne betjene vårt geografiske område, og må påregne å veksle mellom Sandefjord og Akershus som arbeidsplass.

Carl C. Fon er kjent for å ha høy kompetanse, bra maskiner og utstyr, godt miljø og for å levere kvalitet. Vårt strategiske mål er å være det beste valget for våre oppdragsgivere og være bransjens mest attraktive arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver for stikningsingeniør/geomatiker

Som stikningsingeniør/geomatiker vil du inngå i en gruppe med 7 andre stikningsingeniører/geomatikere. De mest sentrale arbeidsoppgavene vil bestå i masseberegning og tilpasning av data til maskinstyring, høste stikningsdata fra digitale modeller, tilrettelegge prosjektdata og forvalte maskinstyringssystemer, utarbeide målebrev for prosjektene, samt innmåling, kontroll og dokumentasjon av utført arbeid.

Personer vi tror vil trives og føle seg hjemme hos oss

Du bør ha relevant bakgrunn, både med tanke på faglig kompetanse og erfaring. Du er engasjert og bryr deg om det som skjer rundt deg. Tilstedeværelse, involvering, oversikt og kontroll er andre nøkkelord. Vi tror at et naturlig behov for å ha oversikt og kontroll, kombinert med modenhet i bruk av tilgjengelig informasjon og systemer, vil gi muligheter for vekst som leder. Du trives med god takhøyde og direkte tale, og byr på egne meninger. Du er en person som ønsker å bli sett, liker å prestere og utvikle deg.

Du vil arbeide tett med hyggelige og kompetente kollegaer i et miljø som ikke er større enn at man blir godt kjent, samtidig som du er en del av et konsern som gir bredde, profesjonalitet, støtte og gode utviklingsmuligheter. Du vil få anledning til å påvirke og utvikle den funksjon du har ansvaret for, og tilegne deg ny kompetanse på området gjennom praktisk arbeid, kurs/opplæring og teamarbeid.

Vi tilbyr

Vi er et selskap i vekst og har behov for ledere som ønsker å påta seg ansvar, og en rolle som denne vil by på mange muligheter for deg som har slike ambisjoner. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med oss - se kontaktdetaljer. Vi imøteser en kortfattet søknad med CV via vårt elektroniske søknadssystem.

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vil bli behandlet fortløpende - Siste frist: 25. oktober 2018


Søk her

Kontaktpersoner:

Ramezan Alipour

+47 466 06 870