Lærlingtreff 2015

I år har 65 lærlinger reist hele veien til Narvik for å dele erfaringer, bli bedre kjent med NCC og hverandre og fått en annen arbeidshverdag i lærlingtiden sin. Lærlingansvarlig i NCC, Even Hedland, understreket viktigheten av at vi er alle ett NCC, og at lærlingene gjennom disse to dagene skulle bli kjent på tvers av arbeidsområde.

NCCs verdier og visjon

Først på programmet var det en presentasjon av DK Nord ved Svein Arne Henriksen. Lærlingene fikk en presentasjon av pågående prosjekter samt informasjon av NCC i Nord og NCC i Norge. Henriksen fokuserte på NCCs verdier og visjon, og hvorfor det er viktig at hele organisasjonen samler seg bak disse. Et annet viktig moment som ble dratt fram var det gode miljøet i NCC. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø er grunnen til at Henriksen har jobbet i NCC i så mange år. Godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv, og han oppfordret lærlingene til å bidra og være gode kollegaer. Framover er det viktig at flere jenter finner veien til bygg- og anleggsbransjen. Jenter tenker ofte annerledes enn gutter, og for at NCC skal fortsette å tenke innovativt og framtidsrettet er det viktig at jenter er med i NCC.

Marshmallow-challenge

Kim Cassim, leder for NCC-skolen, ledet lærlingene gjennom en marshmallow-challenge. Hver gruppe fikk utdelt 20 spagetti, 1 meter tape, 1 meter tau og 1 marshmallow. Oppgaven var like enkel som komplisert; bygg den høyeste, frittstående konstruksjonen MED marshmallowen festet på toppen. Her fikk lærlingene utfordret sine kreative sider, og det ble reist flere interessante byggverk.

 

Fokus på HMS

Roger Pettersen, HMS-leder i DK Nord, brukte en time for å fokusere og snakke om helse, miljø og sikkerhet. Her ble aktivitetene under årets HMS-uke diskutert og lærlingene fikk pratet om de aktivitetene de gjorde på sine arbeidsplasser. Pettersen understrekte viktigheten av å orientere seg på nye byggeplasser om hvor førstehjelpsskrin og nødutganger er. –Dette er ofte de tingene vi ser hele tiden uten å egentlig legge merke til det, sier Pettersen.

Prosjektbesøk og fysisk utfoldelse

Senere på dagen ble alle delt inn i tre grupper. 3 uteaktiviteter sto for tur. Den ene gruppen ble først sendt til Hålogalandsbrua. Her fikk de en kort gjennomgang av prosjektet av Svein Arne Henriksen og en omvisning inne i fjellet og på brua av Jan-Even Johansen. Videre gikk turen til Narvikfjellet med en luftig tur med gondoler til Øvre Fjellheis. Siste aktivitet var en klatrepark der alle fikk utløp for fysisk aktivitet.

På kvelden var det duket for en bedre middag på Scandic-hotellet, som for øvrig NCC har bygget.

På torsdag var det foredrag av BYGGOPP, og ikke minst, Lærlingens time. Her ble det stilt spørsmål og diskutert både opp og ned.

Årets lærlingtreff har virkelig vært en suksess. Og vi håper lærlingene har fått et godtinntrykk av hvordan det er å være i NCC, og håper alle som en søker jobb i organisasjonen når fagbrevet er i boks.