Arbeidsområder

I et stort konsern som NCC finnes det mange forskjellige roller og arbeidsområder. Nedenfor beskrives av noen av disse.

Anleggsgartner

Anleggsgartneren bygger parker, golfanlegg, idrettsanlegg, kirkegårder, gågater, hager, lekeområder og rekreasjonsområder for offentlige og private institusjoner. Vedlikehold og rehabilitering av eldre anlegg er også et viktig arbeidsfelt.

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinføreren kjører forskjellige anleggsmaskiner som gravemaskin, bulldoser, anleggsdumper og veihøvel. Vedlikehold og stell av de kostbare anleggsmaskinene er også en viktig oppgave.

Asfaltør

Asfaltørens viktigste oppgave er produksjon av asfalt i asfaltfabrikk, laboratoriearbeid, utlegging av asfalt, overflatebehandling, overhaling av utstyr samt arbeidsvarsling og trafikkregulering.

Betong- og grunnarbeider

Betong- og grunnarbeideren støper betongkonstruksjoner under forskjellige produksjonsforhold som vinterstøping, støping under vann, sprøytestøping, støping i glideformer samt etterarbeid og arbeid med rehabilitering av skadet betong.

Forskalingssnekker

Forskalingssnekkeren lager forskalinger til vegger, dekker, søyler, trapper og fundamenter på byggeplasser etter tegninger. Forskalingssnekkeren bygger de formene som gir riktige dimensjoner og overflate.

Ingeniører (bygg og anlegg)

Som bygningsingeniør vil du ha en lang rekke arbeidsmuligheter, alt fra virksomhet rettet mot politiske organisasjoner til teknisk og økonomisk ledelse, konsulentvirksomhet og oppfølgning på byggeplass. Mange med erfaring som fagarbeider velger å videreutdanne seg til ingeniør. Erfaringen som fagarbeider gir en praktisk og realistisk tilnærming til oppgavene. Som ingeniør får du være med i utviklingen av moderne bygg- og konstruksjonsteknologi, og det finnes mange jobbmuligheter. Ingeniøren kan spesialisere seg innenfor ulike retninger, blant annet prosjektering, utførelse, drift og forvaltning av bygg- og anleggsarbeid.

Ingeniører og sivilingeniører

Innen vår Industry virksomhet kan man utdanne seg innen flere felt som ingeniør og siv.ing. og få interessante oppgaver innen drift og ledelse.

Jernbinder

Jernbinderen kapper, bøyer og legger armeringsstålet riktig på plass i forskalingen for vegger, dekker, søyler, trapper og fundamenter etter tegninger.

Murer

Mureren bygger murhus av teglsten og murblokker og skaper trivelig miljø ved å lage peiser og legge fliser av naturstein og keramikk på vegger og gulv.

Sivilingeniører (Bygg og anlegg)

Som siv.ing. kan du gi råd og planlegge konstruksjoner og operasjoner ved husbygging eller gi råd om teknologiske aspekter ved bruk av ulike materialer. I arbeidsoppgavene kan inngå å utarbeide og spesifisere konstruksjonsmetoder, materiell og kvalitetsstandarder og lede arbeidet under oppførelsen, etablere kontrollsystemer med hensyn til effektivitet, sikkerhet og miljø, lokalisere og rette funksjonssvikt og organisere vedlikehold og reperasjon av eksisterende konstruksjoner. Du kan også utvikle deg til å bli leder for en avdeling, distrikt eller region med ansvar for hele produksjonen her.

Tunnel-/fjellarbeider

Tunnel-/fjellarbeideren arbeider med driving av tunnel og arbeid på stuff, alle typer sprengningsarbeid i dagen, betjening av borrigger, borutstyr samt lading og sprengning.

Tømrer

Tømreren bygger trehus og utfører innrednings-arbeid i mur, stål og betongbygninger. Modernisering, tilbygging og vedlikehold av trebygninger er viktige arbeidsoppgaver som det stadig blir flere av.

Veg- og anleggsarbeider

Veg- og anleggsarbeiderens hovedområder er kommunalteknisk arbeid, dvs. lednings- og grøftearbeid, sprengningsarbeider, bygging og drift av vei, enklere arbeidsstikking, grunnundersøkelser, fundamentering og forskalingsarbeid.

Kim Cassim
Kim Cassim

HR Country Manager og Leder NCC-skolen, NCC Group